Bordrolama Hizmetibordrolama hizmeti

Bordrolama genel bir ifadeyle yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı  bir süreçtir. Bir Bordrolama hizmeti sunan uzmanın görevlerini, kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Personel özlük dosyaları oluşturulması ve saklanması.
 • Brüt-net ücret, prim, fazla mesai, kesinti vb. ile sigorta primi ve vergi hesaplamalarının yapılması.
 • Bordro zarflarının personele tebliğ edilmesi ve imzalatılması.
 • İşyeri veya şubelere ilişkin açılış işlemlerinin yapılması, resmi kurumlara gönderilmesi gereken evrakların hazırlanması.
 • İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması.
 • Sosyal Güvenlik kurumuna verilmesi gereken bildirge ve belgelerin hazırlanması.
 • Yıllık izinler ve diğer izinlerin takip edilmesi, yıllık izin defterinin tutulması.
 • Personele ya da aile bireylerine ait işe giriş bildirgesi, bordro zarfı gibi belgelerin hazırlanması.
 • İşten ayrılan personelle ilgili olarak varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibraname, işten ayrılma bildirgesi vb. evrakların hazırlanması.
 • Muhtasar beyanname ve muhasebe fişine esas teşkil edecek bilgilerin muhasebeye bildirilmesi.
 • Ödenecek net ücretlerin ödeneceği bankalara bildirimlerin yapılması.
 • Bordrolama işlemlerine ilişkin raporlamaların yapılması.

Bordrolama Sisteminin Kurulması

Şirketlerde bordrolama süreci için uzmanlık gerektiren bir iş gücüne ve kayıtların ve hesaplamaların yapılacağı bir yazılıma ihtiyaç bulunmaktadır.  Bunlar elbette işletmeler için ekstra maliyet demektir. Katlanılan bu maliyet karşılığında arzu edilen sonucun alınabilmesi için yazılım sistemi ve kullanıcılarının özenle seçilmesi gereklidir.

gününde ödemeİşletmelerin ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak, iş gücü, yazılım ve zaman  maliyetlerini asgariye indirerek en yüksek verimin alınabileceği çözümler  üretmekte; bordrolama sistemi için gerekli yazılım sitemi ve uzman iş gücü konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bordrolama Hizmetinin Dışarıdan Alınması

Günümüzde işletmeler kendileri için bir yük oluşturan bordrolama hizmetini dışarıdan alma yoluna gitmektedirler.

Uzman kadrosu ve yazılım sistemi ile Ideanet, işletmelerin iş gücü ve yazılım maliyetlerinden kurtulması, ücret gizliliğinin sağlanması, yönetim ve insan kaynakları birimlerinin asıl işlerine odaklanmaları amacıyla verimli ve çözüm odaklı bir bordrolama hizmeti için çalışmaktadır.