(Enterprise Resource Planning) ERP DANIŞMANLIĞI

Enterprise Resource Planning - ERP Danışmanlığı
Enterprise Resource Planning – ERP Danışmanlığı

ERP Nedir?
“Enterprise Resource Planning” Erp Danışmanlığı kelimelerinin kısaltması olan ERP‘nin Türkçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlaması’dır. ERP;  kurumların müşteri ilişkileri, satınalma, satış, finans, stok yönetimi, üretim, muhasebe gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik bir veri havuzu sistemiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketidir. Bu yazılım sistemi ile birlikte farklı bölümlerdeki tüm çalışanlar aynı bilgiyi görüntüleyebilir, güncelleyebilir veya onaylayabilir.

Enterprise Resource Planning sistemleri; finansal raporların hızlı ve sağlıklı bir şekilde temin edilmesinden etkili müşteri ve sipariş takibine, stok yönetimi ile sağlanacak verimlilikten, etkin işgücü yönetimine kadar işletmeye sayısız yararlar sağlayabilir.

Bunlar ERP‘den istenen olumlu sonuçlar olmakla birlikte bir Kurumsal Kaynak Planlaması projesinin hayata geçirilmesi aslında oldukça uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu sürecin 3 önemli öğesi bulunmaktadır.

·

ERP Programı (Yazılımı)


· İşletmeden seçilecek proje ekibi,
· Uygulama Danışmanı firma
Başarıya ulaşmak için bunların en iyi şekilde seçilmesi ve eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir.

ERP’nin hayata geçirilmesi / KurumsallaşmaERP Danışmanlığı
Kurumsallık ve Kurumsal kaynak planlaması kavramları birbirlerini destekleyen unsurlardır.

ERP’ye geçiş kararı kurumsallaşma yolunda atılan en önemli adımlardan biri olmasına rağmen bir yazılım çözümüne sahip olmanın tek başına kurumsallaşmayı sağlayacağını düşünmek bir yanılgıdan ibarettir.  Çoğunlukla şirketler, büyümeyle paralel olarak iş süreçlerinin içinden çıkılmaz duruma gelinmesi, raporların aylarca alınamaması neticesinde ERP‘ ye geçme kararı almaktadırlar. Bu tür şirketlerde ERP, aslında bir kurumsal kültür değişimini de beraberinde getirmektedir, bu yüzden çalışanların görev tanımları, iş yapış yöntemleri ve sorumluluklarında ister istemez değişiklikler olacaktır. İşletmenin ve çalışanların eski alışkanlıklarını ve iş süreçlerini değiştirmeden sadece yazılım yüklemenin işletmeye hiç bir getirisi olmayacaktır, çünkü nihayetinde tüm yazılım sistemleri insanların elinde hayat bulur.

Birçok  ERP projesindeki başarısızlığın arkasında işletme yönetimi ve çalışanların sürece uyum sağlamadaki isteksizlik yatmaktadır. Bu tür işletmelerde ERP sonrasında iş akış süreçleri hızlanacağına yavaşlar, çoğu zaman ilave eleman ihtiyacı doğar, işletmede genel bir karmaşa hakim olur ve bu nedenlerle herkes yeni sistemin yarardan çok zarar getirdiğini düşünmektedir. Bu noktada şirket yönetiminin kararın arkasında durması ve sürece desteğinin sürmesi büyük önem kazanmaktadır.

Kurumsallaşma, karar alma ve iş süreçleri gibi birçok noktada değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. ERP sistemleri bu sürecin sonunda destekleyici unsur olarak uygulamaya konduğunda beklenen sonuçlar alınabilir.

ERP Danışmanlığı


Hangi ERP‘nin kullanılacağı, ERP içindeki hangi modüllere ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi ve kurumsallaşma konularında danışman firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Aynı sektörde olsa dahi hiçbir firma birebir birbirine benzemez ve kendilerine özel bir takım özellikleri bulunmaktadır. ERP yazılımları ise hazır yazılımlardır ve her firmanın tüm iş süreçlerine tam anlamıyla cevap veremeyebilir. Bu kapsamda ERP uygulama danışmanlığı, işletmeye özel uyarlamaların gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde ek yazılım çözümlerinin temin edilebilmesi çok önemlidir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Süreci


ERP‘ye geçiş kararı ve uygulamanın başarıyla tamamlanması arasında geçen süre firmadan firmaya değişiklik gösterse de hiçbir zaman çok kısa bir zaman zarfına sıkışacağı şeklinde kurgulanmamalıdır. Birçok veriye göre ERP‘ den istenen verimin alınabilmesi ortalama 1 sene içinde gerçekleşmektedir. Bu sürenin daha kısa ya da uzun olması yukarıda bahsettiğimiz aktörlerin verimliliğine, Kurumsal Kaynak Planlaması uygulama sürecinin sistematik bir şekilde kurgulanmış olmasına ve işletmenin iç dinamiklerine göre değişebilmektedir.

logo ERP Çözümleri
Ideanet, LOGO ERP  ürünleri çözüm ortağı olan firmamız, LOGO Kurumsal Kaynak Planlaması projelerinde başarıya ulaşmak amacıyla,  işletmelere adapte edilmesi eğitim ve uygulama hizmetleri ile işletmenin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek entegre yazılım çözümleri üretilmesi konularında hizmet vermektedir.