Logo e-Arşiv, e-Fatura kapsamındaki ve kapsam dışındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

logo e-arsiv

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Süreçlerde Hız

Fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan  firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.

Veri Erişimi

Verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasını sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

Maliyetlerde Azalma

İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar.

Hızlı Kullanıma Alım

Firmanızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur.

Logo Yazılım Kurumsal Bayi ve Çözüm Ortağı olan İdeanet,  20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle e-arşiv kullanıcılarına kullanıcı destek hizmetleri sunmaktadır.

Logo e-arşiv lisans, özel entegratörlük kurgulaması ve kurulum süreçleriyle ilgili bilgi almak isterseniz, bize ulaşabilirsiniz.

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

E-Arşiv E-Fatura
B2B - B2C B2B
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
GİB'e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB'e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir. UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır. Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerinden onay alarak kullanılır. GİB Portal, entegrasyon veya özel entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.