İdeanet olarak 20 yılı aşkın Logo Kurumsal Bayi ve Çözüm Ortağı deneyimimizde pek çok özel yazılım çözümleri sunmuş bulunmaktayız. Bu noktada sahada en çok gereksinim duyulan özel yazılım çözümlerimiz ile ilgili özet bilgileri aşağıda paylaşıyoruz. Bu ve buna benzer pek çok çözümü üretmeye devam ediyoruz.

Logo Entegrasyonu İçin API Sunulması:

Logo Tiger ürün grubu çözümlerind kullanılan temel kartlar ve hareketler çok kısa bir süre içerisinde API ile entegrasyon sağlanarak 3. parti yazılımlara sunulmaktadır.

Cari hesap kartı, malzeme kartı, alış – satış faturaları, irsaliye, sipariş, malzeme fişleri, cari fişleri, hızlı üretim fişleri, e-fatura mükellef kontrol, GİB e-arşiv faturaları, banka fişleri, kasa fişleri, sabit kıymet alış faturası, sabit kıymet oluşturma gibi geniş bir fonksiyon listesi sunulmaktadır.

Vardiya Takip Yazılımı:

Logo Bordro Plus ile entegre çalışan web tabanlı çözümümüz ile vardiya amirleri kendi yetki alanlarındaki personellerin günlük mesaileri, fazla mesaileri, yıllık izinleri, raporları, hafta tatili gibi vardiya bilgilerini girebilmekte ve veriler onay silsilesinden geçtikten sonra IK tarafından onaylanan fişler finalde otomatik olarak Logo Bordo Plus’ta puantaj kartı oluşmaktadır.

Mobil Cihazlardan Sipariş Onaylama:

Logo’ya girilen ya da aktarılan satış siparişlerinin onaylanması için ilgili yöneticilerin mobil cihazlarına gelen otomatik mail ile siparişlerin inceleme ve onaylaması sağlandı.

Hızlı Malzeme ve Cari Kartı Ekleme Yazılımı:

Malzeme ve cari kartlara ilgili detay bilgiler girildikten sonra tek ekranda malzeme ve cari kart oluşturularak Logo’da bir veya birden fazla firmaya otomatik olarak malzeme veya cari kartın eklenmesi için yazılım geliştirildi.

Bu ve benzer özel yazılım çözümlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.