Logo Tiger 3 : Türkiye’nin lider ERP’si.

Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Türkiye’nin lider ERP’si Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için 

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm faaliyetlerini tek noktadan, kolayca ve düşük maliyetlerle yönetmeyi sağlıyor. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler merkezi ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Böylece iş süreçlerinde verimlilik kazanan işletmeler, gereksiz iş yükünden kurtularak rekabet avantajına ve inovasyona kaynak ayırabiliyor.

Tüm süreçlerde sadelik

Kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Geliştirilebilir yapı

Farklı sektörlerdeki büyük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış standart modüllerin yanı sıra, özel çözümleri de opsiyonel olarak sunuyor. Bu sayede işletmeler, ihtiyaçlarına en uygun ERP paketini oluşturabiliyor.

Logo Yazılım Kurumsal Bayi ve Çözüm Ortağı olan İdeanet, 2009 yılında kurulmakla beraber 20 yılı aşkın sektör tecrübesine sahiptir. ERP sistemleri satış, danışmanlık, destek ve uygulama sürecinde yenilikçi bir anlayışla farklı bir çizgide hizmet vermektedir. İdeanet, ticari yazılımları işletme ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kurgular ve implementasyon çalışmalarını yürütür. İş süreçlerine cevap arayan etkin teknoloji çözümlerinin sunulması ve karar alıcılar için hayati önem taşıyan ileri düzey raporlamalar konularında uzmanlaşmıştır.

Tiger 3 Fiyat Listesi            BİZE ULAŞIN   

TIGER 3 MODÜLLERİ

Tiger 3 Standart Modüller Tiger 3 Opsiyonel Modüller
Malzeme Yönetimi Teklif Yönetimi
Satınalma Yönetimi Dış Ticaret (İthalat - İhcarat)
Satış Yönetimi Logo Navigator Enterprise Raporlama Çözümü
Finans Modülü E-fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye
Talep Yönetimi Dağıtım Yönetimi
Sabit Kıymetler Konfigürasyon Yönetimi
Genel Muhasebe E-Ekstre
Proje Takibi Yabancı Dil Paketi
Raporlama Dövizi Objects.dll Geliştirme Lisansı

———

FİYAT LİSTESİ

(Tüm Modülleri içeren ayrıntılı fiyat listesi için tıklayınız.)

Ürün Açıklaması Fiyat
Tiger 3 Ana Paket (1 Kullanıcı İçerir) Satınalma ,Satış, Malzeme, Cari, Kasa, Banka, Talep, Duran Varlık, Muhasebe, Proje, Hızlı Üretim 155.600 TL
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +2 129.200 TL
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +5 224.400 TL
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +10 403.900 TL
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı+20 776.900 TL
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +50 1.610.400 TL
Ek Modüller
Tiger 3 Connect Fatura 72.100 TL
Tiger 3 E-Defter 90.700 TL
Tiger 3 Connect e-Arşiv 24.400 TL
Logo Mind Navigator Enterprise Excel Raporlama Modülü (1 Kullanıcı) 96.600 TL
Dış Ticaret Modülü (İthalat+İhracat) 104.700 TL
Teklif Yönetimi 81.800 TL

———

Logo Ürünleri Karşılaştırma Tablosu


LOGO

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Azami Kullanıcı Sayısı

MALZEME YÖNETİMİ

SATINALMA MODÜLÜ

SATIŞ MODÜLÜ

KASA, BANKA, CARİ, ÇEK-SENET

TALEP YÖNETİMİ

SABİT KIYMET MODÜLÜ

GENEL MUHASEBE

PROJE TAKİBİ

RAPORLAMA DÖVİZİ

HIZLI ÜRETİM

YABANCI DİL DESTEĞİ

ÜRETİM MODÜLÜ

PLANLAMA MRP

KALİTE KONTROL

MALİYET MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET (İTHALAT - İHCARAT)

TEKLİF YÖNETİMİ

DAĞITIM MODÜLÜ

KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

BORDRO

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

PERAKENDE MODÜLÜ

Go 3

41.000 tl

Anapaket FİyatıDIR

1 Kullanıcı içerir

16

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Tiger 3

99.700 tl

anapaket fiyatıDIR

1 kullanıcı içerir

51

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Tiger 3 Enterprise

233.100 tl

anapaket fiyatıDIR

1 kullanıcı içerir

Sınırsız

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

———