Tiger Enterprise ile entegre Depo ve Lojistik sistemi projesi devreye alındı.sistem-lojistik-projesi

Firmaya özel geliştirilen  AdminMobile ve AdminWebDepo ile artık işlemler online ve daha hızlı olmakla beraber, sevkiyatlarda doğruluk
oranı %100’lere yaklaşmış bulunmaktadır.

Logo Tiger Satış Ekibinden gelen siparişler,  Tiger Enterprise’a düşüyor. Yönetim tarafından, AdminWebDepo ile Parçalı Sipariş olarak onaylama yapılıyor.

Onaylanan  siparişlere ait malzemeler, miktarlarına göre Dağıtım Emirleri oluşturuluyor. Sonrasında Miktarsal ve Toplam Ağırlığa göre, Depo personeline Toplama Emirleri atanıyor.

Depo Personeli, el terminaline düşen siparişleri toplamaya başlıyor ve ürünleri kontrol alanına topluyor.

Kontrol Emirlerine düşen siparişler, kontrol edildikten sonra Tiger Enterprise’a Satış İrsaliyesi olarak aktarılarak malzemeler, Lojistik birimine sevk ediliyor.

Sipariş performans, Toplama performan, Araç performans gibi raporlar ile işlerin analiz edilebilirliği de sağlanmış oldu.