supergrup

Tekstil, Enerji, Turizm ve Gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Süper Grup 2016 yılında tüm ERP süreçlerini Tiger Enterprise çatısı altına toplamıştır. Yürüttüğümüz faaliyetler kısaca aşağıdaki gibidir.Logo Yeni Tiger Enterprise

  • Tüm Grup şirketleri tek çatı altında konsolide edildi.
  • Elektrik dağıtım Yönetim Platformu ile Tiger Enterprise Entegrasyonu sağlandı.
  • Tüm grup şirketlerin Özlük ve Bordrolama faaliyetleri Bordro Plus ile devreye alındı.logobordroplus
  • Stok Yönetiminde LOT takibine geçildi.

bindGrup firmalarından sektörünün önemli aktörlerinden olan Bind Chocalate için Tiger Enterprise ile entegre çalışan AdminDepo otomasyonu yazılımı devreye alınmıştır.Alış irsaliyesi, Sipariş kontrollü alış irsaliyesi, Satış irsaliyesi, Sipariş kontrollü satış irsaliyesi, Sarf fişi, Fire fişi, Konsinye giriş fişi, Konsinye çıkış fişi, Ambar transfer fişi, Sayım raporu, Sayım fazlası fişi, Sayım eksiği fişi gibi modüller geliştirilerek hatasız bir şekilde ve hızlı ürün giriş ve çıkışları sağlanmaktadır.