GİB Durum Kodları ve Açıklamaları Nelerdir?

Merhaba,

e-Fatura gönderim sürecinde GİB Durum Kodlarını takip etmemiz önem arzetmektedir. Logo Connect üzerinden e-fatura gönderirken hepimiz “1300” “Başarıyla Tamamlandı” durum kodunu görmek isteriz. Ancak bazı durumlarda diğer durum kodlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Bu durum kodları ve açıklamaları nelerdir tablomuzdan inceleyebilir, tablonunu devamında faturanın tekrar gönderim aşamalarında yapılması gerekenleri bulabilirsiniz.

Herkese İyi Çalışmalar.

GİB DURUM KODU GİB DURUM KOD AÇIKLAMASI YAPILMASI GEREKEN DURUM
*1000 Zarf Kuyruğa Eklendi. Durum Kodunun Güncellenmesi Beklenmelidir.
*1100 Zarf İşleniyor. Durum Kodunun Güncellenmesi Beklenmelidir.
1110 Zip Dosyası Değil. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1111 Zarf ID Uzunluğu Geçersiz. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1130 Zip Açılamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1131 Zip Bir Dosya İçermeli. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1132 XML Dosyası Değil. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1133 Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1140 Döküman Ayrıştırılamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1141 Zarf ID Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1142 Zarf ID ve Zip Dosyası Aynı Olmalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1143 Geçersiz Versiyon. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1160 XML Şema Kontrolünden Geçemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1161 İmza Sahini Tckn Vkn Alınamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1162 İmza Kaydedilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1163 Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1170 Yetki Kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1175 İmza Yetkisi kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1176 İmza Sahibi Yetkisiz. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1177 Geçersiz İmza. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1180 Adres Kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1181 Adres Bulunamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1182 Kullanıcı Eklenemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1183 Kullanıcı Silinemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1195 Sistem Hatası. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1200 Zarf Başarıyla İşlendi. -
*1210 Döküman Bulunan Adrese Gönderilemedi. GİB’in Tekrar Gönderme Denemesi Sonlandıktan Sonra, 1215 Durum Kodu Alınır İse Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
1215 Döküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
*1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi. Bu Durum Kodundan Sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Durum Kodu Alınır İse Faturalar Yeniden Gönderilmelidir.
1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli.
*1300 Başarıyla Tamamlandı. -

 

Faturaların tekrar gönderilme aşamaları:

 • Kodların başında “*” işareti var ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.
  • Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
  • Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
  • Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.
 • Kodların başında “*” işareti yok ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.
  • Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir” seçeneği işaretli olmalıdır.
  • Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
  • Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.
  • Satış faturası tekrar gönderilir.