Logo ERP 2.87.00 versiyon süüm bilgileri / Tiger 3 Go 3

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sipariş irsaliye yada faturaya birebir aktarıldığında belge no alanı da aktarılmalı.Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması sağlanmıştır.
2Cloud connect e-Fatura gelen kutusu ekranında incelenen fatura otomatik olarak okundu olarak işaretlenmeli.e-Fatura gelen kutusu ve e-İrsaliye gelen kutusu ekranlarında fişler incele ile açıldığında okundu olarak işaretlenmesi sağlanmıştır.
3Dönem kapatma işlemi öncesi eklenen faturalanmamış irsaliyeler faturalandırılabilmeli.Malzeme yönetim parametrelerine “Dönem Kapatma Öncesindeki İrsaliyelerin Faturalandırma Kontrolü Yapılsın Evet/Hayır”  parametresi eklenmiştir. Parametre ön değeri “Evet” seçeneğidir. .Parametre değeri “Evet” olduğunda mevcut çalışma düzeni devam edecektir. Parametre değeri “Hayır” seçildiğinde dönem kapatma tarihi öncesinde ki irsaliyelerin dönem kapatma tarihinden sonrasına faturalanmasında dönem kapatma kontrolü yapılmayacaktır. NOT: Dönem kapatma tarihi öncesinde ki irsaliyelerin dönem kapatma tarihinden sonrasına faturalandırıldığında irsaliye satırlarında ki malzeme, miktar, fiyat bilgileri ve fiş tarihi değiştirilemeyecektir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Çek/senet bordroları ve banka fişleri ve kasa işlemlerinde F7 önizleme ekranı açılabilmeli.Banka fişleri, kasa işlemleri, çek/senet bordroları  ekranlarına F7 ile önizleme ekranı açılması özelliği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku seçilen fişlerde dağıtım başlangıcı fatura tarihinden önce ki bir tarih olarak belirlenebilmeli.Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku seçilen fişlerde , dağıtım başlangıcı fatura tarihinden önceki bir tarih olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır. Dağıtım başlangıç tarihi ,fatura tarihinden önceki bir tarih seçildiğinde ,dağıtım tarihinden başlayarak fatura tarihi ayına kadar olan tutar gelir/gider hesaplarına,sonrasındaki aylar için gelecek dönem dağıtımları yapılmaktadır.
Not: Fatura tarihinden önceki yıllar dağıtım başlangıç tarihi olarak girilememektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6Banka fişlerinde satır bazında işyeri seçimi yapılabilmeli.Banka fişleri satırlarına “İşyeri” kolonu eklenerek seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.Banka işlem fişi, Gelen Havale /Eft, Gönderilen Havale / Eft, Banka açılış fişi, Döviz Alış ve Döviz Satış belgelerine İşyeri kolonu eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7e-İrsaliye gelen kutusunda ctrl+f arama filtreleri Türkçe olarak gelmeli.e-İrsaliye ve e-Fatura gelen kutusunda ctrl+f arama filtrelerininde arama yapılabilcek alanların Türkçe gelmesi sağlanmıştır.
8Programa girişte hatalı kullanıcı adı ya da şifre girildiğinde Kullanıcı Adı Veya Şifresi Hatalı uyarısı gelmeli.Programa girişte hatalı kullanıcı adı ya da şifre girildiğinde alınan uyarı mesajı “Kullanıcı Adı Veya Şifre Hatalı” olarak değiştirilmiştir.
9Cloud connect gelen fatura ve irsaliyelerde sağ tık dosyaya kaydet işleminde dosya adı kısmında; Firma ünvan+Fatura no olarak seçeneğinin eklenmesiCloud connect e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gelen ve giden kutusundaki kayıtlar için f9 menü dosyaya kaydet işleminde dosya adı kısmında Fatura no+Müşteri Ünvanı seçeneği eklenmiştir.
10Toplu basım işlemlerinde dil ve tasarım seçimi yapılabilmeli.Toplu basım işlemlerinde dil ve tasarım seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
11Özel dönem kullanılan firmada gelecek aylara/yıllara gider tahakkuku yapıldığında dağıtım başlangıç tarihi dönem bitiş tarihi yılı içerisinde ise dağıtım süresi dönem bitiş tarihini aştığında aşan tutar gelecek ay hesaplarına dağıtılıyor.Özel dönem kullanılan firmada gelecek aylara/yıllara gider tahakkuku yapılmak istenildiğinde, firma çalışma dönemi kontrol edilerek muhasebe kodları penceresinde dönem içinde kalan aylar gelecek aylara, dönem dışında kalan aylar gelecek yıllara dağıtımı yapılması sağlanmıştır.
12Fiş içerisinde malzeme için ek malzemeleri uygula işleminde malzeme ait birden fazla ek malzeme kartı seçilmesi durumunda seçilen kartlardaki bütün ek malzemelerin fişe eklenmesi sağlanmalı.Fiş içerisinde malzeme için ek malzemeleri uygula işleminde malzeme ait birden fazla ek malzeme kartı seçilmesi durumunda seçilen kartlardaki bütün ek malzemelerin fişe eklenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
13Sabit kıymet tanımı eklerken Sabit kıymet bilgileri ekranında amortisman oranı ve yılı seçilip amortisman türü azalan bakiyeler olarak seçildiğinde yıl bilgisi değişiyor , oran değişmeli.Sabit kıymet tanımı eklerken sabit kıymet bilgileri ekranında amortisman oranı ve yılı seçildikten sonra amortisman türü değişikliği yapıldığında yıl bilgisi sabit kalarak oran bilgisinin değişmesi sağlanmıştır.
14Faturada masraf girişi yapıldığında indirilecek kdv listesinde alış faturasının KDV hariç tutarı kolonuna masraf dahil tutarın yansıması sağlanmalı.Satınalma faturası masraf satırı içerdiğinde, indirilecek kdv listesinde ‘Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı’ ve ‘Alış Faturasının KDV si’ kolonlarına masraf satırı bilgilerinin yansıyıp yansımaması için veri al işlemi filtrelerine “Masraf Yansısın : Evet/Hayır” seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
15Fişlerde masraf hesaplaması yapılırken indirim düşülmüş tutarlar üzerinden masraf tutarı hesaplanabilmeli.Ticari İşlem Grubu kart tanımına eklenen “Masraf İndirimden Sonra Hesaplanacak” seçeneği ile fişlerde masraf hesaplaması yapılırken indirim düşülmüş tutarlar üzerinden masraf tutarı hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
16Satınalma emir fişi için kullanılacak para birimi(satır/genel) parametresi eklenmeli.Satınalma emir fişi ,teklif ,sözleşmeler için kullanılacak para birimi(Satır/Genel) parametreleri eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17Beyannamelerde tüm satırları çıkar(sil) ve toplu satır çıkar(sil) işlemi yapılabilmeli.Beyannameler’de tüm satırları çıkar(sil) ve toplu satır çıkar(sil) işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
18Harici yollardan iptal edilen e-Faturalar cloud connect giden faturalar browserında kırmızı renkte gösterilmeli.Harici yollardan iptal edilen e-Faturaların cloud connect giden faturalar browserında kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.
19Satınalma emir fişi içerisinden talep fişi aktarıldığında talep fişinin başlık bilgisinde yer alan proje kodu satınalma emir fişine aktarılabilmeli.Satınalma emir fişi içerisine talep fişi aktarıldığında talep fişinin başlık bilgisinde yer alan proje kodu bilgisinin satınalma emir fişine yansıtılması sağlanmıştır.
20Teklif fişi içerisinde emir fişi seçildiğinde kullanılacak para birimi alanlarının emir fişinde seçilen değerlere göre güncellenmesi sağlanmalı.Teklif fişi içerisinde emir fişi seçildiğinde kullanılacak para birimi alanlarının emir fişinde seçilen değerlere göre güncellenmesi sağlanmıştır.
21Kampanya tanımındaki FUINFOCLC fonksiyonuna malzeme kartındaki marka kodu parametre olarak eklenmeli.Kampanya tanımında FUINFOCLC fonksiyonunda malzeme kartındaki marka kodunun parametre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. Fonksiyon içerisinde a parametresi olarak ; 9-Malzeme Marka Kodu kullanılmalıdır.Örnek koşul tanımı;IF(V2=”MARKA2″,IF(FUINFOCLC(9,”MARKA2″,11)>13,1,0),0)Değişken tanımları;V1;   _SQLINFO(“LOGICALREF”, “LG_104_ITEMS”,”CODE='”+ P101 + “‘”)V2;   _SQLINFO(“CODE”,”LG_104_MARK”,”LOGICALREF IN (SELECT MARKREF FROM LG_104_ITEMS WHERE LOGICALREF ='” + V1 + “‘)”)”)4
22Finansal hatırlatıcıda satış elemanı koşulu verilebilmeli.Finansal hatırlatıcıda filtreleme amaçlı satış elemanı bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23Muhasebe hesap kartı üzerinde F9 menüden bağlı masraf merkezleri ve proje kodları seçilebilmeli ve parametrik olarak ilişki kontrolü yapılmalı.Muhasebe hesap kartı üzerinde F9 menüden bağlı masraf merkezleri ve proje kodlarının seçilebilmesi ve parametrik olarak ilişki kontrolü yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
24Gelecek aylara/yıllara ait gelir/gider dağıtımında dağıtım süresi bitmeden iptal edilen/kapatılan tahakkuk işlemleri ile ilgili geliştirme yapılmalıGelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir/Gider dağıtımında ,dağıtım süresi bitmeden erken sonlandırma yapıldığında ters tahakkuk kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.
Dağıtıma konu faturaya ait iade faturası düzenlendiğinde dağıtımı yapılmamış ay ve yıllara için tahakkukların ters kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır. Oluşan ters kayıtla, dağıtım yapılmamış tutar arasında fark var ise genel muhasebe işlemlerine eklenen “Gelecek aylara yıllara ait gelir giderleri kapatma ” batch işlemi ile kalan tutarların gelir/gider atamalarının yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
25Borç / Alacak Dekontunda ithalat kdv checkboxı olmalı ve indirilecek kdv listesine gelmesi sağlanmalı.Borç/Alacak dekontuna eklenen “İthalat KDV” kutucuğu işaretlenerek, satırda ithalat dosya kodu seçimi yapıldığında fiş tutarlarının indirilecek KDV listesi KDV tutarı alanına yansıması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
26Cloud connectte gelen e-faturalar ekranında göndereni cari hesap kartı olarak ekle yapıldığında vergi dairesinin gelmesi sağlanmalı.e-Faturalar ekranında fatura üzerinde f9 menü göndereni cari hesap kartı olarak ekle seçeneği ile yeni cari kart ekleme penceresinde ticari bilgiler tabında carinin vergi dairesini otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
27e-Fatura gelen kutusunda birden fazla satınalma faturası seçilip f9 menüde hizmet faturasına çevir seçildiğinde imlecin olduğu satır güncelleniyor.e-Fatura gelen kutusunda birden fazla satınalma faturası seçilip f9 menüde hizmet faturasına çevir seçildiğinde seçilen tüm kayıtların güncellenmesi sağlanmıştır.
28Fatura içerisine irsaliye aktar işleminde ilk irsaliye tarihi alanına, faturada girilen tarihin gelmesi talep ediliyor.Fatura içerisinden irsaliye aktarımda irsaliye çağırma ekranında ilk irsaliye tarihi alanına fatura tarihinin gelmesi sağlanmıştır.
Satınalma İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi ve Satış İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi seçeneklerine “Fatura Tarihi” seçeneği eklenmiştir.
29Kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka veya kasa fişinde KK ibaresi eklensinBanka fişleri veya kasa işlemleri pencerelerine kredi kartı kolonu eklenmiştir. Kredi kartı fiş tahsilatı/ödemesi sonucu oluşan fişlerde kolon değerleri “Kredi Kartı” veya “Kredi Kartı İade” yazılmaktadır.
30Sipariş f9 menüdeki üretici kodu girişinde karakter sayısı arttırılmalı.Sipariş f9 menüdeki üretici kodu girişinde karakter sayısı artırılarak 100 karaktere çıkarılmıştır.
31MUHSGK 1003A- 1003B SGK bildirimlerine veri alma işlemi satır sayısı kontrolüne göre olmalı.MUHSGK 1003A- 1003B SGK Bildirimleri’ne veri alma işleminin satır sayısı kontrolüne göre olması sağlanmıştır.
32Seri/Lot numaraları malzeme için satınalma faturası kaydetme işleminde performans iyileştirmesi yapılmalı.Seri/Lot numaraları malzeme için satın alma faturası kaydetme işlemi performansı iyileştirilmiştir.
33Kampanya koşulundaki ambar seçimi satır bazlı yapılabilmeli.Kampanya koşulunda satır bazlı ambar kullanılabilmesi sağlanmıştır.Kampanya tanımı koşul kolonunda P137 = Satır Ambar alanı seçilerek, fiş satır ambarlarına göre kampanya uygulanabilmektedir. Örnek: Merkez dışında 001 olarak tanımlı 2. ambar için P137 = “1” olarak tanımlama yapılmalıdır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
34Payer mikro ihracat kapsamında düzenleme yapılmalıdır.Payer pazar yeri entegrasyonu kapsamında mikro ihracat düzenlemeleri yapılarak , sipariş ülke bilgisinin aktarılabilmesi sağlanmıştır.
35Ara mali dönem kullanımında endeks tarihi, hesaplama ayından sonra olduğunda değerleme yapılabilmeli.Ara mali dönem kullanılan firmalardaki sabit kıymet hesaplamalarında endeks tarihi, hesaplama ayından sonra olduğunda değerleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
36Güncellenen e-Fatura paketi UBL-TR Kod Listeleri – V 1.33 dosyasında ki ölçü birim kodlarının eklenmesiGüncellenen e-Fatura paketi UBL-TR Kod Listeleri – V 1.33 dosyasındaki ölçü birim kodları eklenmiştir.
37Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeksleri altında yer alan Yİ üretici fiyat endeksi için güncelle yapıldığında 2022 ekim, kasım, aralık Yİ üretici fiyat endeksi oranları gelmelidir.Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeksleri altında yer alan Yİ üretici fiyat endeksi için güncelleme işleminde 2022 ekim- aralık ve 2023 ocak – temmuz Yİ üretici fiyat endeksi oranlarının gelmesi sağlanmıştır.
38GİB defter beyan sisteminde KDV oranları güncellenmeliGİB defter beyan sisteminde KDV oranları %10, %20 seçenekleri eklenmiştir.
39MUHSGK ve MUHSGK2 ekler tabında yeralan GVK geçici 72. madde kapsamında yapılan başlığındaki güncellemelerin beyanname başlığına eklenmesiMUHSGK ve MUHSGK2 Ekler tabında yeralan “GVK geçici 72. Madde kapsamında yapılan…” başlığındaki güncellemeler eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Faturada cari karttan gelen indirim satırı bulunduğu durumda faturaya değiştir ile girilip cari tekrar seçildiğinde ilgili indirim tekrar hesaplanmamalı.Satınalma ve satış parametrelerine “Fişlerde cari hesap değiştirildiğinde indirim satırları temizlensin” parametresi eklenmiştir, öndeğeri “Hayır”dır. Parametre değeri evet olduğunda kaydedilmiş fiş üzerinde cari hesap değiştirildiğinde cari hesap içerisindeki indirim oranının faturaya yansıyıp bir öncekinin silinmesi sağlanmıştır. Parametre öndeğeri hayır olduğunda bir önceki cari hesaptan gelen indirim oranının silinmeyip, yeni cari hesabın da indirim oranının yansımaktadır.
2e-Arşiv faturası iptal edilerek bağlı irsaliye yeniden faturalandırıldığında iptal e-arşiv faturası e-arşiv gönder ekranına gelmiyor.e-Arşiv faturası iptal edilerek bağlı irsaliye yeniden faturalandırıldığında iptal e-arşiv faturasının e-arşiv gönder ekranına gelmesi sağlanmıştır. 
3Rezerve sipariş kaydedildikten sonra ilgili malzemeye satış irsaliyesi kesilir ve rezerve sipariş bu işlem sonrasında sevk edilirse malzeme negatife düşmesine rağmen kaydedilebiliyor.Rezerve sipariş kaydedildikten sonra ilgili malzemeye ayrı bir satış irsaliyesi kesilirek ardından rezerve sipariş sevk edildiğinde fiş kayıt sırasında malzeme için negatif seviye uyarısı alınması sağlanmıştır. 
4Malzeme sınıf ağacı browserında malzeme sınıfı ve hareket görmüş bağlanacak malzemenin birimi farklı olduğu durumda uyarı alınmadan bağlantı sağlanıyor.Malzeme sınıf ağacı ekranında malzeme sınıfı ve hareket görmüş bağlanacak malzemenin birimi farklı olduğunda hiyerarşi kodu güncellenmeyerek, birim kutucuğunun işaretlenmemesi sağlanmıştır.
5Millileştirme fişinde merkez ambar dışında ambar seçildiğinde taşıyıcı kodu alanına otomatik olarak merkez ambarına ait taşıyıcı kodu geliyor.Millileştirme fişinde seçilen ambar bilgisine göre taşıyıcı kodunun gelmesi sağlanmıştır.
6Malzeme üzerinde Teklif/Talep haraketleri ekranında ambar kodu eksik gözükmektedir.Malzeme kartı üzerinden erişilen Teklif/Talep Hareketleri ekranında ambar kodu bilgisinin eksiksiz gösterilmesi sağlanmıştır.
7Satış faturası iptal edildikten sonra bağlı irsaliye üzerinden iade alındığında iptal edilen satış faturasındaki satırlar çoklanıyor.İptal edilen satış faturasına bağlı İrsaliyenin İade işlemi sonrasında, faturadaki satırların çoklanmaması sağlanmıştır.
8Çekler/senetler browserında kısmi işlemlerden tarih girilerek birden fazla ödeme yöntemiyle ödeme yapıldığında oluşan fişlerde günün tarihi geliyor.Çekler ve senetler penceresinde kısmi işlemlerden tarih girilerek birden fazla ödeme yöntemiyle ödeme yapıldığında oluşan fişlerde günün tarihi yerine ödeme işlemleri ekranında seçilen tarihin gelmesi sağlanmıştır.
9Gelen e-fatura kaydedildiğinde iş akışı çalışmasına rağmen ilgili kullanıcıya ait görev oluşmamaktadır.Gelen e-Fatura öneri statüsünde kaydedildiğinde iş akışı görevinin oluşarak belgenin ilgili kullanıcının görevler ekranında görünmesi sağlanmıştır.
10e-Defter verilmiş ay için banka fişleri browserında ilgili muhasebe fişi e-Deftere işlendiğinden dolayı değiştirilemez uyarısı alınmaktadır fakat banka hareketlerinden değiştir ile giriş yapılabilmektedir.e-Defter uygulaması kapsamında bankalar ve banka hesapları üzerinden ulaşılan “Hareketler” ekranında fişlere değiştirle girilmek istenildiğinde , ilgili fiş için e-Defter oluşturulmuş ise uyarı verilerek değişik yapılması engellenmiştir.
11Leasing hareketine bağlı satınalma siparişi üzerinden ödeme planında değişiklik yapıldığında daha önce ödenen kiralama taksit hareketleri ödenmemiş durumuna geliyor.Kiralama taksit hareketlerinde ödemesi yapılan satır olduğunda kiralama işlemine bağlı satın alma siparişinin  “Ödemesi yapılmış kira taksitleri var. Ödemeler geri alınmalıdır” uyarısı verilerek değiştirilememesi sağlanmıştır.
12Malzeme kartı malzeme sınıfına bağlandığında browserda malzeme sınıflarının miktarlarında bozulma oluyor.Malzeme kartı malzeme sınıfına bağlandığında malzemeler ekranında malzeme sınıflarının miktarlarının doğru görünmesi sağlanmıştır.
13Satınalma irsaliyesinde lotlu malzemenin küsuratlı olan lot miktarlarının barkod yaz tasarımında küsurat kısmı gelmemektedir.Satınalma irsaliyesinde lotlu malzemenin küsuratlı olan lot miktarlarının irsaliye üzerinde f9/barkod yaz işlemi ile oluşturulan tasarıma seri/lot miktarı alanı eklenip üzerine çift tıklandığında açılan pencerenin  parasal değer seçildiğinde malzeme lot miktarlarının küsuratlı bir şekilde yansıması sağlanmıştır. 
14İrsaliye tarihinde değişiklik yapıldıktan sonra gelen döviz güncelleme uyarılarına tamam yapıldığı durumda birim fiyat yanlış hesaplanıyor.İrsaliye tarihinde değişiklik yapılıp, gelen döviz güncelleme uyarıları tamam butonu ile geçildiğinde birim fiyat alanının doğru tutar listelemesi sağlanmıştır.
15Cari hesap hareket dökümü raporuna standart tasarım eklenip ve rapor filtrelerinde fiş tarihi filtresi verilerek alındığında rapor tam bir sayfa olması halinde toplam tutar bilgisi listelenmiyor.Cari hesap hareket dökümü raporu, fiş tarihi filtresi verilerek alındığında  rapor tam bir sayfa olduğunda toplam tutar bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
16Vade farkı hesaplama işleminde gün bilgisinin – (eksi) gelmemesiVade farkı hesaplama işleminde gün bilgisinin – (eksi) gelmesi sağlanmıştır.
17Cari hesapları kopyala yapıldığında diğer tabının altında bulunan ihtar e-posta adresi dolu olarak gelmektedir.Cari hesap kopyalandığında kopyalanan carinin ihtar e-posta adresinin kopyalanmaması sağlanmıştır.
Ticari sistem yönetimi/Finans parametrelerinden ‘cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar’ parametresinde form gönderim bilgileri seçili olmadığı durumlarda geçerlidir.
18Satınalma tekliflerinde yaz tasarımına genelde uygulanan indirim oranı gelmiyor.Satınalma tekliflerinde yaz tasarımına genelde uygulanan indirim oranının tasarıma gelmesi sağlanmıştır.
19Satınalma siparişi karşılama(hizmet) raporu, tablo olarak aldığında sütunların adları ve sütun verileri bir birine uymuyor.Satınalma siparişi karşılama(hizmet) raporu, tablo olarak aldığında sütunların adları ve sütun verileri sipariş içeriği ile uyumlu olması sağlanmıştır.
20Hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduktan sonra oluşturulan hizmet faturası silinip tekrardan hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduğunda hizmet faturası kur farkı hareketleri raporuna gelmiyor.Hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduktan sonra oluşturulan hizmet faturası silinip tekrardan hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduğunda hizmet faturasının kur farkı hareketleri raporuna doğru yansıması sağlanmıştır.
21Raporlama dövizi olarak girilen çek/senet üzerinde incele/değiştir yapıldığında raporlama döviz tutarı güncellenmektedir.Raporlama dövizi olarak girilen çek/senet üzerinde incele/değiştir yapıldığında raporlama döviz tutarının güncellenmemesi sağlanmıştır.
22Kasa işlemlerinden döviz türü seçilen cari için yerel para birimi cinsinden alınan hizmet faturası girişi yapılırken “Kağıt/e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv(int) belgelerinde kullanılacak para birimi (Genel/Satırlar) işlem dövizi seçilmelidir” uyarısı alınıyorKasa işlemlerden fatura eklenirken cari hesapta döviz türü farklı olduğunda ‘İşlem Dövizi değiştirilecektir’ uyarı mesajı ile, genel ve satırlar para birimi ile işlem dövizi türünün değiştirilmesi sağlanmıştır.
23Cari hesap girilmeyen fatura kopyalandığında “Geçersiz Vergi/TC Kimlik Numarası” uyarısı alınıyor.“e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın” parametresi “Evet” olduğu durumda,Cari hesap bilgisi girilmeyen faturalar kopyalanmak istendiğinde çıkan “Geçersiz Vergi/TC Kimlik Numarası” uyarısının alınmaması sağlanmıştır
24Yeniden değerleme yapılan sabit kıymete gider ataması yapıldığında dönemsel amortisman eksik hesaplanıyor.Yeniden değerleme yapılan sabit kıymete gider ataması yapıldığında dönemsel amortismanın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
25Banka işlem fişinde hesap seçildikten sonra işlem türü öndeğer olarak nakit gelmiyor.Banka fişinde satırda banka hesabı seçildikten sonra, işlem türünün öndeğerinin “Nakit”  gelmesi sağlanmıştır.
26Rus mevzuatı olan setlerde sabit kıymetin çıkış işleminin yapıldığı tarih Ocak ayının 29 undan sonra ise değer düşüklüğü amortisman tablosunda Mart ayında hesaplanmaktadır.Rus mevzuatına tabi olan firmalarda sabit kıymet çıkış işleminin tarihi 29 Ocak ve sonrası yapıldığında sabit kıymet değer düşüklüğünün amortisman tablosunda Şubat ayında hesaplanması sağlanmıştır.
27Maliyetlendirme servisinde malzeme negatif miktarı hatalı geliyor.Maliyetlendirme işleminde malzeme negatif miktarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
28Borç takip rapor tasarımı standart alanlarında bulunan RD tutarı alanı değer getirmemektedir.Borç takip rapor tasarımı standart alanlarında bulunan RD tutarı alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
29Kodu 24 karakter olan bir mamul için hızlı üretim fişi kaydedilip hızlı üretim fişleri browserına bakıldığında mamulün son karakteri görünmüyor.Hızlı üretim fişleri ekranında mamul kodunun 24 karaktere kadar sorunsuz gösterilmesi sağlanmıştır.
30Cari hesap kart sayısı fazla olan datalarda grup ağacı açıkken cari kart eklendiğinde performans iyileştirmesi yapılmalı.Cari hesap kart sayısı fazla olan datalarda, grup ağacı açıkken cari kart eklendiğinde performans iyileştirmesi yapılarak yeni kartın daha hızlı açılması sağlanmıştır.
Yeni kart eklenirken numara atama işlemi; grup şirketine bağlı cari hesap varsa son numara bir arttırılarak, sıradaki numara verilir, Herhangi bir bağlı kayıt yoksa sistemdeki en son cari hesap kodu bir arttırılarak numara atanır.
31Fatura Satırları “Evet” Seçilerek, Satış Faturaları Dökümü Tablo Olarak Alındığında Rapor Üzerinde Değişiklik Yapılıp Kaydediliyor Ancak Değişiklikler Saklanmıyor.Fatura Satırları filtresi “Evet” seçilerek, Satınalma ve Satış Faturaları Dökümü tablo olarak alındığında rapor üzerinde tasarım ekranından yapılan değişikliklerin kaydedilerek rapor ekranında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
32Satış ve satınlama fişlerinde form tasarımda tanımlı alan yapıp R4.stockRef olarak eklediğimizde de son satırı bos geçiyor diğer satırları yazıyorSatış ve satınlama faturaları ve satış ve satınalma irsaliyelerinde form tasarımda tanımlı alanlara R4.stockRef olarak eklediğimizde de değerlerin doğru getirilmesi sağlanmıştır.
33Defter-i kebir raporu tarih aralığı verilerek alındığında bir önceki ayda alt hesabı olmayıp hareketi olan muhasebe hesabı için listeleme yapılmıyor.Defter-i kebir raporu tarih aralığı verilerek alındığında tarih aralığında olmayan bir önceki ayda alt hesabı olmayıp hareketi olan muhasebe hesabı için doğru listelenmesi sağlanmıştır.
34Özel Kod\Yetki Kodu\Ticari İşlem Grubuna veri girişlerinde kontrol parametresi yapılacak olarak tanımlandığında özel kod tanımı sırasında textbox a veri girişi yapılamıyor.Ticari Sistem Yönetimi \ Tanımlar \ Genel Parametreler içindeki, Özel Kod \ Yetki Kodu \ Ticari İşlem Grubuna veri girişlerinde kontrol parametresinin değeri yapılacak olarak tanımlandığında özel kod tanımlaması yapılabilmesi sağlanmıştır.
35Alınan hizmet faturasında satırda proje kodu seçiminde sol taraftaki kutucuk işaretlenip seç butonuna basıldığında proje kodu satıra yansımamaktadır.Alınan hizmet faturasında satırda proje kodu seçiminde sol taraftaki kutucuk işaretlenip seç butonuna basıldığında proje kodunun satıra yansıması sağlanmıştır.
36Yevmiye defteri dökümü ekrana alındığında bazı hesap açıklamalarının altında kesik çizgiler görünüyor.Yevmiye Defterinde Standart tasarımdaki ‘Hesap Açıklaması’ Alanı yüksekliği azaltılarak uzun açıklamalarda alana sığmayan karaketelerin görünmemesi sağlanmıştır.
37Satış siparişi üzerinde f9 menüde onay bilgisi penceresinde durumu combobox ında seçim yapılıp kaydedildikten sonra onay bilgisi penceresi tekrar açıldığında durumu bilgisi silinmektedir.Satış siparişi üzerinde  f9 menüde onay bilgisi penceresinde durumu combobox ında seçim yapılıp kaydedildikten sonra onay bilgisi penceresi tekrar açıldığında durumu bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
38Connect.exe üzerinden gelen faturayı kaydet işleminde vazgeç ile çıkılmasına rağmen satınalma irsaliyeleri browserında irsaliyenin başına F harfi gelmektedir.Connect ve cloud connect üzerinden gelen faturayı kaydetme işleminde vazgeç ile çıkıldığında satınalma irsaliyeleri ekranında irsaliyenin başına F harfinin gelmemesi sağlanmıştır.
39Sistem işletmeninde tam yetkili kullanıcının detaylarında satış noktası yöneticisi işaretli değil ise Skonsol 3 uygulamasında satış işlemlerinde miktar alanı pasif geliyor.Sistem işletmeninde tam yetkili kullanıcı detaylarında satış noktası yöneticisi işaretli olmadığı durumda Skonsol3 uygulaması satış işlemlerinde miktar alanının aktif gelmesi sağlanmıştır.
40Malzeme Satışlar Ekstresi tasarımına [24] StTransRec altındaki R24.logicalRef tanımlı alan olarak eklenip rapor alındığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyor.Malzeme Satışlar Ektresi raporunda tanımlı alan seçeneklerinden kullanılamayan veri alanları listeden kaldırılmıştır.
5 : ItemWHRec, 6 : ClassAsgnRec, 7 : UnitSRec, 9 : StValueRec, 15 : InvLocRec, 17 : OrdFicRec, 19 : UnitStLineRec, 20 : ItemUnAsgnRec, 24 : DetStTransRec
41KDV Muhasebe Kodları/Satınalma Tevkifat KDV Kodları alanında pay payda girilip kaydet işlemi yapıldıktan sonra değiştir ile içerisine girildiğinde pay ve payda sıfırlanmış olarak görülmektedir.KDV Muhasebe Kodları/Satınalma Tevkifat KDV Kodları ve Ödeme Tevkifat KDV Kodları alanında pay payda girilip kaydet işlemi yapıldıktan sonra değiştir ile içerisine girildiğinde filtrelerde bir değişiklik olmaması sağlanmıştır.
42Pazar yeri malzeme eşleme işleminde payerden gelen malzeme kodu malzeme kartlarında kayıtlı ise malzemenin birimlerinde barkodlar siliniyor.Payer entegrasyonu kapsamında pazar yeri malzeme eşleme işleminde, pazar yerinden gelen malzeme kodunun malzeme kartlarında kayıtlı olması durumunda malzeme kartının birimler sekmesindeki barkod bilgilerinin silinmemesi sağlanmıştır.
43Alınan hizmet kdv güncelleme işleminde kdv türü filtresi önce satınalma kdv sonra iade kdv olarak seçilip işlem çalıştırıldığında hizmet kdv oranı güncelleme işlemi yapılamadı uyarısı alınıyor.Alınan/Verilen hizmet kdv güncelleme işleminde kdv türü filtresi iade kdv olarak seçilip işlem çalıştırıldığında kdv oranı güncelleme işleminin yapılması sağlanmıştır.
44Ctrl tab kombinasyonu ile uyarı mesajı alınmadan ekranlar arası geçiş yapılabilmeli.Masaüstü uygulamasında Ctrl+Tab tuş kombinasyonu ile açık ekranlar arası geçiş yaparak ana ekrana geçilebilmesi sağlanmıştır.
452.86 sürümünde raporlar simge durumuna küçültülüp tekrar açılmak istendiğinde uyarı alınarak filtre ekranı açılmıyor.Rapor filtre ekranları simge durumuna alındıktan sonra tekrar ekrana getirilmek istendiğinde uyarı mesajı alınmadan açılması sağlanmıştır.
46KDV Beyannamesi/Ekler / Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesinde veri al filtrelerinde Fatura Satırları Birleştirilecek seçildiğinde uyarı mesajı alınarak birleştirme yapılamıyor.KDV Beyannamesi/Ekler / Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesi veri al işlem filtrelerinde Fatura Satırları Listeleme Şekli = Birleştirilecek seçildiğinde verilerin listelenmesi sağlanmıştır.
47Lot takipli malzeme sarf fişi ile çıkış yapılmak istenildiğinde Seri/Lot Stok Yeri Hatalı Olan Satırlar Var mesajı alınıyor ve otomatik seri/lot çıkış işlemi yapılamıyor.Lot takipli malzeme sarf fişi ile çıkış yapılmak istenildiğinde, uyarı alınmadan seri/lot çıkış hareketlerinin otomatik oluşması ve çıkış işleminin yapılması sağlanmıştır.
48Malzemeler ekranında malzemeler check edildiğinde ekran aşağı ya da yukarı kaymaktadırBrowserlarda sol taraftan kutucuklar seçildiğinde sayfada kayma olmaması sağlanmıştır
49Kdv beyannamesinde tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim ekranında veri al yapıldığında %10 ve %20 kdv oranları gelmemektedir.Kdv beyannamesinde tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim ekranında veri al yapıldığında %10 ve %20 kdv oranlarının gelmesi sağlanmıştır.
50Çek senet bordroları browserında incele işleminde Range Check Error mesajı alınıyor.Çek senet bordları browserında incele ve değiştir işlemi ile açıldığında ort. bak. vade/gün değerinin hesaplanıp hata alınmaması sağlanmıştır.