Logo Bordro Plus 4.88.00 Sürümüyle ilgili bilgiler

4.88.00 Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Toplu işten çıkarma işlemi ile işten çıkışı yapılan çalışanın atama kaydı açıklama bilgisinin “İşten Çıkış” olarak gösterilmesi talebiSicil yönetimi>İşlemler>Toplu İşten Çıkarma işlemi ile oluşan atama ve kanuni değişiklik kaydının açıklamasının “Toplu İşten Çıkarma” olarak gelmesi sağlanmıştır.
2Demirbaş tanımındaki adet alanının karakter sayısının artırılması talebiDemirbaş tanımındaki adet alanı on karaktere çıkartılmıştır.
3Puantaj kartı içerisinden F9 menü borç ödemesi ekle işlemi ile açılan borç kayıtları ekranında, borç kayıtlarının öncelik bilgisinin listelenmesi talebi“Öncelik Sırası” kolonunun İşyeri-Borç Tanımı kolonlarının arasında gelmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
4İlgili ayda tam gün çalışma süresi olan çalışanlarda “İstirahatte çalışmamıştır” seçeneği işaretlendiğinde MPHB de doğru değer gelmesi talebiİlgili ayda tam gün çalışma süresi olan çalışanlarda “İstirahatte çalışmamıştır” seçeneği işaretlendiğinde muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde “rap çalıştı” alanının 2, işaretlenmediği durumda ise 0 gelmesi sağlanmıştır.
5Masraf merkezleri dağıtım şablonunda dağıtım oranı alanında karakter sayısının arttırılması talebiAyarlar>Genel Tanımlar>Masraf Merkezleri Dağıtım Şablonları dağıtım oranına 6 karakter veri girişi yapılması sağlanmıştır.
6Yarı zamanlı çalışan personelin kıdem/ihbar hesaplamalarındaki aylık brüt ücretin, personelin son puantajındaki çalıştığı gün üzerinden hesaplanması talebiPersonel kartında çalışma şekli part time olarak seçilen çalışanın, işten çıkışının yapılacağı dönemde eksik çalışması olduğunda; kıdem/ihbar hesaplamalarında aylık brüt ücretin, personelin son puantajındaki çalıştığı gün üzerinden belirlenmesi sağlanmıştır.
7E-Vizite uygulaması talebiAna Menü – E-SGK İşlemleri – E-Vizite menüsü altına “E-Vizite İşlemleri” adında bir seçenek eklenmiştir. Bu işlem içerisinden tarih, TC kimlik, rapor tarihi ve onaylı onay bekleyen gibi filtreler verilerek sgk dan raporlar çekilir. Bu raporlar ürün içerisinden onaylanabilmekte ve uygun olduğu durumda iptal edilebilmektedir.
8Kanuni değişiklik ile ay ortasında emekli olup her iki belge türünde toplam 31 gün çalışmış olan siciller için muhtasara eksik gün nedeninin “13 Diğer Nedenler” olarak gelmesi talebiKanuni değişiklik ile ay ortasında emekli olup her iki belge türünde toplam 31 gün çalışmış olan personeller için aylık prim ve hizmet belgesinde emekli satırında eksik günü “1” nedeni “13 Diğer Nedenler” olarak gelmesi sağlanmıştır. Bu durumda olan çalışanlar için puantaj kartında eksik gün nedeni girilmemelidir.

4.88.00 Sürümünde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1İzin grup tanımında izin kullanımı “Baştan sona” seçeneğinin kaldırılması talebiİzin grup tanımında izin kullanımı “Baştan sona” seçeneğinin kaldırılması sağlanmıştır.
2Bordro zarflarının Amazon SMTP sunucusu üzerinden gönderiminin yapılabilmesi talebiAmazon sunucusu üzerinden bordro zarfı e-posta gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
3Ön değersiz hesaplatılan BES kesintilerinin bordro zarfı, tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporlarına basılabilmesi talebiÖndeğersiz hesaplanan BES kesintilerinin tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları ve bordro zarfı raporlarında “katkı payı tutarı” ve “katkı payı tutarı (toplam)” alanları ile basılması sağlanmıştır.
4SGK Tavan matrahının aşıldığı puantajlarda yemek yardımından kesilecek SGK tutarının doğru hesaplanması talebiSGK Tavan matrahının aşıldığı puantajlarda yemek yardımından kesilecek SGK tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
5Net asgari ücretin altında ücret tanımlanan sicil kartında “Girilen ücret asgari ücretin altındadır.” uyarısının verilmesi talebiPersonel kartı oluşturulurken ödeme bilgileri/hesaplama şekli bilgisi ‘net’ seçilen çalışanda, asgari ücret altında tutar girildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
6Temmuz dönemi için oluşturulan puantajlarda asgari ücret matrahındaki kuruş alanının doğru gelmesi talebiAsgari ücret matrahındaki kuruş alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.
7İşten çıkış kaydında ibraname alındığında tutarların doğru gelmesi talebiİşten çıkış kaydında ibraname alındığında tutarların doğru gelmesi sağlanmıştır.
8Bordro zarfı raporunda, tahakkuk şekli filtresi “aylık”, dönem gösterimi filtresi “ayrı” seçilerek rapor alındığında doğru kayıtların gelmesi talebiBordro zarfı raporunda, tahakkuk şekli filtresi “aylık”, dönem gösterimi filtresi “ayrı” seçilerek rapor alındığında doğru kayıtların gelmesi sağlanmıştır.