Logo Tiger 3 Versiyon 2.83 Geliştirmeleri hakkında

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamaları hareket bazında raporlanabilmelidir.Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamalarının hareket bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
2Personel muhasebeleştirme kodlarına uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi ve uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi alanları eklenmeli.Personel muhasebeleştirme kodlarına “P68: Uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi” ve “P69 : Uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi” parametreleri eklenmiştir.  
3Yüklenilen KDV listesi oluştururken belgeye ilişkin iade hakkı doğuran işlem türü hareket aktar seçeneği ile doldurulabilmeliYüklenilen KDV beyannamesinde Yüklenilen KDV Listesi oluştururken seçilen “Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü” bilgisinin hareket aktar seçeneği ile aktarılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı , Asgari Ücret İstisna DV Tutarı sıfır gelmediğinden BDP de kaydet işleminde uyarı mesajı alınıyor.Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı, Asgari Ücret İstisna DV Tutarı alanlarında veri olmadığında xml de 0 basılması ve BDP kontrol işleminde sorunsuz kaydedilmesi sağlanmıştır.
5Muhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde Soyadı(Unvanı) alanında 30 karakter kontrolü yapılmalıMuhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde veri al yapıldığında cari hesap kartındaki unvan bilgisinin 30 karakter kontrolü yapılarak aktarılması sağlanmıştır. 
6Payer – Tiger arası çift yönlü malzeme kartı aktarımı entegrasyonu sağlanmalıPazar yerleri üzerinde açılmış olan malzeme kartlarının entegrasyon sonrası ürün içerisine aktarılarak yeni malzeme kartı olarak veya mevcut malzeme kartı ile eşlenerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Banka hesaplarında kıymetli maden takibi yapılabilmeliDöviz türleri listesine “Altın” , “Gümüş” , “Platin” ve “Paladyum” türleri eklenmiş ve banka hesapları üzerinden “Kıymetli Maden Takibi” işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
8Malzeme kartı dünya ikonu ile yazılan Rusça açıklama bilgisi sqlinfo ile rapora getirilebilmeliMalzeme kartı açıklama bilgileri için tanımlanan yabancı dil alanlarındaki bilginin SQLInfo ile raporlarda basılmak istendiğinde, doğru karakterle gösterilmesi sağlanmıştır. 
9Yardım menüsü altında bulunan Logo’dan Haberler alanı seçildiğinde Logo Yazılım internet sitesi açılmalıdırYardım menüsü altında bulunan “Logo’dan haberler” seçeneğine tıklandığında “https://www.logo.com.tr/blog” web sitesinin açılması sağlanmıştır.
10Leasing işlemlerinde teklif fişi girişi zorunluluğu olmamalıKiralama kaydı işlemlerinin sipariş fişi üzerinden  oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmalıCari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12Cloud Connect ile işyeri bazında elektronik belge gönderiminin sağlanması.Cloud Connect uygulamasından işyeri bazında elektronik belge gönder/al işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
13e-tahsilat App nin widgetlar alanında görünür olmasıe-Logo e-tahsilat uygulamasının ürün içi widget listesinde görünür olması sağlanmıştır.
14Form Ba-Bs de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmeliForm Ba-Bs’de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Oracle veri tabanında, çek çıkış cari hesaba bordrosunda kendi çekimiz için kesilen çekler muhasebe koduna ilk sıradaki muhasebe kodu geliyor.Oracle veri tabanında, çek çıkış cari hesaba bordrosunda, cari hesap için grup şirket işaretliyken kendi çekimiz için kesilen çekler muhasebe koduna tanımlı olan banka için uygun muhasebe kodunun atanması sağlanmıştır.
2Oracle veri tabanında toplu amortisman hesaplama işleminde OraOLEDB: ORA-01795: Bir listedeki ifadelerin maksimum sayısı 1000 dir mesajı alınıyor.Oracle veri tabanında toplu amortisman hesaplama işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır. 
3İrsaliye fatura aktarılıp çoklu ek vergi uygulanmak istendiğinde vergilerden biri uygulanmıyor.İrsaliye fatura aktarılıp çoklu ek vergi uygulandığında tüm vergilerin satıra yansıması sağlanmıştır.
4Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile girilip kampanya temizlenir ise fatura kaydedildiğinde otomatik kampanya uygulanmıyor.Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile açılarak kampanya temizle yapıldığında  fatura kaydet işleminde otomatik kampanya uygulanması sağlanmıştır.
5Rapor üretici raporlarında Detaylı Cari Hesap Ekstresi Raporu alındığında raporlanacak kayıt bulunamadı mesajı alınıyor.Rapor üretici raporlarında Detaylı Cari Hesap Ekstresi Raporunda sadece cari hesap kodu, sadece cari hesap unvanı veya hiçbir filtre verilmeden raporlama yapabilmesi sağlanmıştır.
6Kısmi ödeme yapılan çeke bağlı oluşan kasadan çek tahsili işlemi üzerinde f9 menüden yaz seçeneğine tıklanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı uyarısı alınıyor.Kısmi ödeme yapılan çeke bağlı oluşan kasadan çek tahsili işlemi üzerinde f9 menüden yaz seçeneğine tıklandığında alınan uyarı kaldırılmıştır.
7Eski döneme bankadan çek ödemesi/senet ödemesi eklendiğinde banka işlem no alanındaki numara yeni dönem şablonundan değer getiriyor.Eski döneme bankadan çek ödemesi/senet ödemesi eklendiğinde banka işlem no alanındaki numaranın doğru döneme ait olarak gelmesi sağlanmıştır.
8Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) eşit gelmiyor.Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) hesaplamalarının eşit gelmesi sağlanmıştır.
9E-müstahsil giden kutusunda otomatik durum sorgulama çalışmıyor.e-Devlet/Parametreler/Doküman Parametreleri/e-Müstahsil/Belge durumu otomatik sorgulansın seçili olduğunda gönderilen e-müstahsil belgelerinin otomatik sorgulanması sağlanmıştır.
10İhracat operasyon fişinde sadece lotlu malzemeler seçildiğinde yaz tasarımda son satırdaki bilgiler mükerrer gelmektedir.İhracat operasyon fişinde sadece lotlu malzemeler seçildiğinde yaz tasarımda son satırdaki bilgilerin diğer sayfalarda tekrar listelenmemesi sağlanmıştır.
11Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile girilip satırda miktarsal değişiklik yapıldığında kampanya oranı yanlış hesaplanıyor.Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandıktan sonra faturaya değiştir ile girilip satırdaki ürün miktarında değişiklik yapıldığında kampanya oranı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
12Konsinye giriş/çıkış hareketleri ile envanter raporu kontrol edildiğinde ambar bazında miktarlar farklı gelmektedir.Konsinye giriş/çıkış hareketleri ile envanter raporu kontrol edildiğinde ambar bazında miktarların doğru gelmesi sağlanmıştır.
13İzle/seçeneklerde pencere büyültme büyük ya da daha büyük seçeneği ile kullanıldığında cari hesaplar browserında büyültme olmuyor.İzle/seçeneklerde pencere büyültme büyük ya da daha büyük seçeneği ile kullanıldığında cari hesap kartaları ekranında büyüme olması sağlanmıştır.
14Karşı sipariş oluşturulmuş bir sipariş üzerinde f9 menüden karşı siparişlere girildiğinde sipariş içerisindeki satır sayısı kadar mükerrer kayıt listeleniyor.Karşı sipariş ile oluşturulmuş bir sipariş üzerinde f9 menüden karşı siparişler seçeneğine tıklandığında doğru şekilde siparişler ekranına yansıması sağlanmıştır.
15Kullanıcının 0 numaralı işyeri yetkisi yok ise müşteri çek ve senetleri raporunda diğer işyerlerine girilen devir çekleri listelenmiyor.Kullanıcının 0 numaralı işyerine yetkisi olmadığı durumda müşteri çek ve senetleri raporunda diğer işyerlerine girilen devir çeklerinin listelenmesi sağlanmıştır.
16Hizmet faturasında dağıtım başlangıç tarihi bir sonraki yılın ilk ayı değil ise gelecek yıllara ait gelirlerin/giderlerin aylara dağıtılması sonucunda oluşan mahsup fişinde borç/alacak arasında fark oluşuyor.Hizmet faturasında dağıtım başlangıç tarihi bir sonraki yılın ilk ayı değil ise gelecek yıllara ait gelirlerin/giderlerin aylara dağıtılması sonucunda oluşan mahsup fişinde borç/alacak arasında farkın oluşmaması sağlanmıştır.
17Firma kopyalama öncesi yüklenilen kdv listesine eklenen fatura satır referansı ile firma kopyalama sonrası girilen fatura satır referansları aynı ise bu fatura yüklenilen kdv listesi beyannamesinde gelmiyor.Yüklenilen Kdv Listesi’ne aktarılan faturalar için firma kopyalama öncesi ve sonrası referans çakışması olması durumunda faturaların beyannameye yansıması sağlanmıştır.
18Oracle database kullanılan firmada e-fatura mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında either bof or eof is true or the current record has been deleted requested operation requires a current record uyarısı alınıyor.Oracle veri tabanı kullanılan firmada e-fatura mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında alınan uyarı kaldırılmıştır.