Logo Bordro Plus için yeni sürüm duyurusu 4.89.00

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sicil kartında tanımlanabilen ödeme kesinti bilgilerinin toplu olarak eklenip değiştirilebilmesi talebiAraçlar-İşlemler-Excelden Veri Aktarımı ve Excel’e Veri Aktarımı ekranına “Ödeme/Kesinti Bilgileri Aktarımı” seçeneği eklenmesi sağlanmıştır.
2SGK işe giriş bildirgesi “2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu” alanına sicil kartı görev tipi bilgisinin yansıması talebiSicil kartı çalışma bilgileri sekmesinde bulunan görev tipine ait kodun, SGK işe giriş bildirgesi “2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu” alanına yansıması sağlanmıştır.
3Puantaj kartı üret işlemi sicil numarası filtresinde listelenecek personellerin kurum kodu bilgisine göre listelenmesi talebiPuantaj kartı üret işlemi sicil numarası filtresinde listelenecek personellerin kurum kodu bilgisine göre listelenmesi sağlanmıştır.
4Kanun parametreleri indirildiğinde eğer ilgili alan indirilen parametrelerde yoksa eski hali ile kalması talebiKanun parametreleri indirildiğinde eğer ilgili alan indirilen parametrelerde yoksa eski hali ile kalması sağlanmıştır.
5Bordro zarfında sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek mesailer net toplamlarının raporlanabilmesi için standart alan eklenmesi talebiBordro Zarfı, Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına aşağıdaki alanların eklenmesi sağlanmıştır:5140 – Mesailer Net Toplam
5141 – Ek Mesailer Net Toplam
5142 – Sosyal Yardımlar Net Toplam
5143 – Ek Ödemeler Net Toplam
5144 – Ek Kesintiler Net Toplam Video için tıklayınız.
 
6Bireysel Otomatik Katılım Kayıtları ekranında bulunan “Toplu Güncelle” seçenekleri filtrelerine TC Kimlik Numarası filtresinin eklenmesi talebiBireysel Otomatik Katılım Kayıtları ekranında bulunan Toplu Güncelle seçenekleri filtrelerine TC Kimlik Numarası filtresi eklenmesi sağlanmıştır.
7Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi “Toplu İş Sözleşme” olarak alındığında gelir vergisi ve damga vergisi alanlarının değer getirmemesi talebiMuhtasar Prim Hizmet Beyannamesi “Toplu İş Sözleşme” olarak alındığında gelir vergisi ve damga vergisi alanlarının değer getirmemesi sağlanmıştır.
8Dönem bilgileri güncelleme işleminde performans iyileştirmesi yapılması talebiDönem bilgileri güncelleme işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
9Bordro parametrelerinin alfabetik olarak sıralanması talebiAyarlar>parametreler>bordro parametreleri>diğer parametrelerdeki alanların alfabetik olarak sıralanması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
10İzin durum raporuna kalan iznin tamamını getiren standart alan eklenmesi talebi.İzin Durum Raporuna “2832 : Kümülatif Kalan İzin Gün Sayısı” değişkeninin eklenmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
11Borç kapat işlemi yapılırken açıklama girişi yapılabilmesi ve borç kapat işlemi tamamlandığında sonucu etkilemeyecek alanların değiştirilebilmesi talebiİcra Kurumu, İcra Dosyası, Banka Adı, Alacaklı Bilgisi, Hesap Numarası, IBAN Numarası ve Açıklama alanlarının Borç Kapat işleminden sonra düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
12Xml veri aktarımı ile puantaj kartı aktarımında fazla mesai gününün otomatik hesaplanması talebiPuantaj kartlarının xml dosyalarının fazla mesai gün bilgisi olmadan fazla mesai saat bilgisi ile içeri alınabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Bordro>Sosyal Sigorta Bildirgeleri>SGK Bildirge Kontrol ekranı büyütüldüğünde alt kısımda bulunan kurum bilgilerinin sabit gelmesi talebiBordro>Sosyal Sigorta Bildirgeleri>SGK Bildirge Kontrol ekranı büyütüldüğünde alt kısımda bulunan kurum bilgilerinin sabit gelmesi sağlanmıştır.
2Ayın gün sayısı 31 olan ayda saatlik brüt ücret alan çalışanlara 31 gün üzerinden hesaplama yapılması talebi‘SGK eksik gün şekli’ ve ‘Günlük brüt ücret hesaplama şekli’ parametreleri “30 gün üzerinden” seçili olması durumunda saatlik-brüt ve günlük-brüt ücret alan çalışanların puantajlarında gün bilgisi düzenlemesi yapılmıştır.
3Bordro zarfı tasarımında geniş metin alanı kullanıldığında kayma olmaması talebiBordro zarfı tasarımında geniş metin alanı kullanıldığında tasarımın doğru gelmesi sağlanmıştır.
4Saatlik net ücret alan personelin işten çıkış kaydında kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması talebiSaatlik net ücret alan personelin işten çıkış kaydında kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması sağlanmıştır.
5Puantaj kartında ek kesinti türünde tanımlanan özel sigorta olması durumunda gelir vergisi matrahına istisna tutarının dahil edilmemesi talebiPuantaj kartında ek kesinti türünde tanımlanan özel sigorta olması durumunda gelir vergisi matrahına istisna tutarının dahil edilmeden hesaplama yapılması sağlanmıştır.
6İşten çıkış kaydı incele/değiştir işleminde uyarı gelmeden işlemlerin yapılabilmesi talebiİşten çıkış kaydı incele/değiştir işleminde uyarı gelmeden işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.