Logo Tiger 3’te Binek araç amortisman gider uygulaması

Amortisman hesaplamalarında binek araçlara getirilen kısıtlamaların Logo Tiger 3 içindeki uygulama akışı aşağıda başlıklar hgalinde verilmiştir.

Sıfır Oto Maliyet edinim şekli tarih bazlı girilmelidir

Program ana menüde Duran Varlık Yönetimi Anakayıtlar altında Edinim Şekli Limit tanımlama ile yılık belirlenen limitler girilir.

Sabit Kıymet Kartında Edinim şekli seçilir.

Bu şekilde satınalma faturası ile giriş yapılan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasında KKEG dönemsel amortisman kolonu aktif olacak ve buna göre muhasebeleştirme işlemi yapılabilecektir.