Logo Bordro Plus 4.87.00 ve 4.87.01 versiyonlarda getirilen yenilikler ve iyileştirmeler.

4.87.01 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Temmuz dönemi için oluşturulan puantajlarda asgari ücret matrahındaki kuruş alanının doğru gelmesi talebiAsgari ücret matrahındaki kuruş alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.

4.87.00 Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Excelden ücret aktarımı yapıldığında önce ilgili atama kaydının oluşması talebiExcel’den Ücret aktarımında “Aktif çalışma tarihine göre atama kaydı oluşturulacaktır.” mesajı “evet” seçildiğinde çalışma tarihine göre yeni bir atama kaydı oluşturması, “vazgeç ” seçildiğinde “Son atamadaki ücret güncellenecektir” mesajı verilerek son atama kaydının güncellenmesi sağlanmıştır.
2İşten çıkışı yapılan sicilin açık borç kaydı olması durumunda parametreye bağlı olarak işten çıkışının yapılamaması talebiAçık borç kaydı bulunan personelin çıkış işleminin yapılamamasını sağlamak amacıyla bordro parametrelerine “Borcu Olan Personelin İşten Çıkışı” parametresi “Uyarı verilsin” ve “Yapılamasın” seçenekleri ile eklenmiştir.
3Sgk eksik gün hesaplama şekli parametresi ayın gün sayısı üzerinden olduğunda izin türü ücretli ise puantaja izin aktarımı yapıldığında izin gününün 30 gün üzerinden düşmesi talebiÇalışanın ilgili ayda izin planlama kaydı varsa “Sgk Eksik Gün Hesaplama Şekli” parametresine bakılmaksızın puantaj kartında günleri 30 gün üzerinde hesaplaması sağlanmıştır.
4İşe geri al işlemi ile alınan sicil için, sicil kartı üzerinde düzenleme yapılabilmesi talebiEski personel kartları>İşe geri al işleminde “Personel kartında değişiklik yapmak ister misiniz?” sorusu sorularak personel kartının açılıp değişiklik yapılması sağlanmıştır.
5SGK işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinde “SGK sayfasına” filtresi Düzenleyerek gönder seçildiğinde ekrana gelen düzenleme penceresindeki sonuç bilgisinin kopyalanabilmesi talebiİşe Giriş ve İşten Çıkış bildirgelerindeki “SGK sayfasına” filtresindeki ‘Düzenleyerek gönder’ seçildikten sonra gelen ekrandaki “Sonuç” kolonu aktif edilerek, kolondaki değerin kopyalanabilir olması sağlanmıştır.
6E-SGK işlemlerinin tek menü altında toplanması talebiMenu başlığına ‘’E- SGK İşlemleri’’ adı altında yeni bir ana menü oluşturulmuştur. Giriş ve çıkış işlemleri bu menü altında toplanmıştır.
 Video için tıklayınız.
7Öğrenim durumu tiplerinin SGK da ki yeni kod yapısına göre güncellenmesi talebiÖğrenim durumu tiplerinin SGK da ki yeni kod yapısına göre güncellenmesi sağlanmıştır.
8E-Vizite uygulaması talebi

4.87.00 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1SGK Primi hesaplanmayan puantajda yasal kesintiler toplamındaki kuruş farkının giderilmesi talebi.SGK Primi hesaplanmayan puantajda yasal kesintiler toplamındaki kuruş farkının oluşmaması sağlanmıştır.
2Aile bireyi engelli olan personelin puantaj kartı üret işlemiyle oluşturulan puantaj kartına incele/hesaplamadan incele ile hesaplar ekranı girildiğinde engelli indirimi satırının listelenmesi talebiAile bireyi engelli olan çalışanın “Toplu Puantaj Kartı Üret” işlemi ile oluşturulan puantajında “Puantaj kartı üzerinde “İncele/ Hesaplamadan İncele” ile hesaplar penceresine girildiğinde sakatlık indirimi satırının görünmesi sağlanmıştır.
3SGK statüsü normal olan çalışan emekli yapıldıktan sonra kanuni değişiklik kaydı silindiğinde puantajında Sgk primlerinin doğru hesaplanması talebiSGK statüsü normal olan çalışan emekli yapıldıktan sonra kanuni değişiklik kaydı silindiğinde puantajında Sgk primlerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
4Sicil kartında soyadı bilgisi karakter sayısı ile MHPB deki karakter sayısının aynı olması talebiSicil kartındaki karakter sayısı 20 olduğundan MHPB de aynı uzunlukta 20 karakter olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.
5Engelli statüsünde çalışan personeller için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi alanının doğru değer getirmesi talebiEngelli statüsünde çalışan personeller için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
6Puantaj kartlarında CTRL+A ile kartların tamamı seçildiğinde seçilen kayıt sayısı ve listelenen kayıt sayısının doğru gelmesi talebiPuantaj kartlarında CTRL+A ile kartların tamamı seçildiğinde seçilen kayıt sayısı ve listelenen kayıt sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.
7Bölüm yetkisi kıstı olan  kullanıcı ile ürüne giriş yapıldığında, işten çıkış kayıtları ekranında yetkili olunan bölüm çalışanlarının listelenmesi talebiBölüm yetkisi kıstı olan  kullanıcı ile ürüne giriş yapıldığında, işten çıkış kayıtları ekranında yetkili olunan bölüm çalışanlarının listelenmesi sağlanmıştır.
8Dönem üzerinde güncelleme işlemi yapıldığında onaylanmış puantaj kartlarının etkilenmemesi talebiDönem üzerinde güncelleme işlemi yapıldığında onaylanmış puantaj kartlarının etkilenmemesi sağlanmıştır.
9Ar-ge’ye dahil olmayan bir ek ödeme verildiğinde Ar-ge gelir vergisi teşviğinin doğru hesaplanması talebiAr-ge kanununa tabi puantajlarda ek ödeme veya sosyal yardım verilmesi durumunda gelir vergisi “Ar-Ge İstisnası” değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
10Ara dönem ile dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulduğunda, tahakkuk listesi raporunda asgari ücret gelir ve damga vergisi matrahlarının doğru listelenmesi talebiAra dönem ile dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulduğunda, tahakkuk listesi raporu, tahakkuk toplamları raporu ve bordro zarfında “asgari ücret gelir gelir vergisi matrahı”, “asgari ücret kümülatif gelir vergisi matrahı” ve “asgari ücret damga vergisi matrahı” değerlerinin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
11Personel listesinde işten ayrılan çalışanların raporunun alınabilmesi talebiPersonel listesinde işten ayrılan personellerin raporlanması sağlanmıştır.
12Sicil Yönetimi>Raporlar>İzin Durum Raporu filtrelerinde yer alan “Birim” filtresinin çalışması talebiSicil Yönetimi>Raporlar>İzin durum raporu birim filtresinin çalışması sağlanmıştır.