Logo Bordro Plus Aktarım işlemleri

Aktarım-Excel’den Ücret Aktarımı

Excel’den sicil kartlarına ücret bilgilerinin aktarılmasında kullanılır.

 1. Ücret bilgi aktarımı, son atama ve kaydına yapılır. Bu nedenle ücret değişikliklerinin tarihsel olarak izlenmesi istendiğinde, sicil kartlarına ücret değişikliği tarihine ait ücret bilgisi olmayan boş bir atama kaydı oluşturulması gerekmektedir. Bu işlem sicil kartında atamalar bölümünden elle eklenebileceği gibi, toplu ücret ayarlama işlemi ile tüm personele otomatik olarak yapılabilir.
 2. Erişim ağacında araçlar/işlemler bölümünden “Excel’e Veri Aktarımı” seçilir. Aktarım dosyası için isim verilerek personel bilgilerinin ilgili dosyaya boş olarak aktarılması sağlanır.

Excel’e aktarılan bilgiler aşağıdaki format gibi olmalıdır.

Veri Girişleri:

 • Ücret (90004) : Nokta veya virgül regional settings (bölgesel ayarlar) ile uyumlu olarak kullanılmalıdır.
 • Hesaplama şekli (90005) : Net maaşlar için 1, Brüt maaşlar için 2.
 • Ödeme tipi (90006) : Ay için 1, gün için 2 ve saat için 3.
 • Döviz türü (90007) : Programda belirtilen semboller kullanılmalıdır. Türk lirası için TL Amerikan doları için USD.

Excel’e aktarılan dosyada, 3. maddedeki bilgiler ışığında bilgi girişi yapıldıktan sonra “Excel’den Veri Aktarımı” aracılığı ile ilgili dosyada kaydedilmemiş bilgiler programa aktarılır.

Aktarım – Masraf merkezi Aktarımı

Masraf Merkezi Bilgi Aktarımı hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Personel ödemelerinin izleneceği masraf merkezleri ve oluşan maliyetlerin masraf merkezlerine göre  dağıtım anahtarı bilgilerinin programa Excel’den aktarılmasını sağlamak için kullanılır. 

Excel’e Veri Aktarımı

Masraf merkezi bilgilerini Excel’den aktarabilmek için öncelikle Excel’e Veri Aktarımı çalıştırılmalıdır.  Aktarım şekli olarak Masraf Merkezi Bilgi Aktarımı seçilir. Oluşturulacak Excel dosyasının adı ve yeri 

Dosya kısmında belirtilir. Aktarım tamamlandığında oluşan Excel dosyasında tüm personel listelenir.

Aktarılan dosya üç sayfadan oluşur. İlk sayfa kişilere kart bazında, ikinci kişilere parametre bazında masraf merkezi dağıtım anahtarı belirlemek için doldurulur. Üçüncü sayfa ise ilk iki sayfanın doldurulmasında kullanılacak kodların açılımlarını içermektedir.

Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı

 • Kart Bazında

Kart bazında aktarım yapabilmek için, öncelikle Excel’e veri aktarımı ile oluşan Excel dosyasının ilk sayfası doldurulmalıdır. Bu sayfada bütün parametre tipleri, her parametre tipi için miktar tipi ve miktar alanları yan yana sıralanır. Listelenen her parametre tipi için ait olduğu masraf merkezinin kodu, miktar tipi ve miktar bilgileri girilebilir. Masraf merkezi kodları ve miktar tipleri numaraları için dosyanın üçüncü sayfası referans alınır.

Bir parametre birden fazla masraf merkezine bağlanmak istenirse, bu parametre ile ilgili üç kolon kopyalanıp sonraki parametreden önce insert edilir.

Bir masraf merkezine bağlı bir parametrenin ikinci bir masraf merkezine bağlanması ikinci bir satırda yer alması anlamına gelir. Eklenen bu ikinci satır, Excel dosyasında belirtilmelidir. Kopyalanıp insert edilen kolonlarda yer alan beş rakamlı referans numaralarının dördüncü rakamı eklenen satır numarası olarak değiştirilmelidir.

 • Parametre Bazında

Parametre bazında aktarım yapabilmek için, kart bazında yapılan işlemler aynıdır. Excel’e veri aktarımı ile oluşan Excel dosyasının ikinci sayfası doldurulmalıdır. Bu sayfada bütün çalışma parametreleri, her çalışma parametresi için miktar tipi ve miktar alanları yan yana sıralanır. Listelenen her çalışma parametresi için ait olduğu masraf merkezinin kodu, miktar tipi ve miktar bilgileri girilebilir. Masraf merkezi kodları ve miktar tipleri numaraları için dosyanın üçüncü sayfası referans alınır.

Bir çalışma parametresi birden fazla masraf merkezine eklenmek istenirse, bu parametre ile ilgili üç kolon kopyalanıp sonraki parametreden önce insert edilir.

Çalışma parametresinin diğer bir masraf merkezine eklenmesi durumunda, kart bazında aktarım işlemlerinde belirtilen adımların aynısı uygulanmalıdır. Kopyalanıp insert edilen kolonlarda yer alan yedi rakamlı referans numaralarının altıncı rakamı eklenen satır numarası olarak değiştirilmelidir.

Excel’den Veri Aktarımı

Excel’e aktarılan dosyada gerekli bilgi girişi yapıldıktan sonra Excel’den Veri Aktarımı ile, ilgili dosya programa aktarılır. Aktarım tamamlandığında, ilgili donemde puantaj kartı bulunan personelin Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı oluşmuş olacaktır.

Aktarım – Excelden Sicil Bilgileri Aktarım

Excelden Sicil Bilgi Aktarımı hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Excel’den Bordro Plus programına veri aktarımının amacı, Excel tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu firmalar dikkate alınırsa, Excel’e veri girmenin programda sicil kartı açmaya oranla daha hızlı olduğu düşünülebilir. Bu nedenle, Excel’den veri aktarımı tercih edilen bir yöntemdir.

Sicil kartı aktarımında kullanılan alanlar:

TipAçıklamaKolon Bilgileri
0Sicil Kartı Master BilgileriSicil Numarası / Adı / Soyadı / Kurum / Bölüm / İşyeri / ikinci Adı
/ Ünvanı / Akademik Ünvanı / Bordro Kodu / Giriş Tarihi / Sosyal Güvenlik Statüsü / Görevi / Derecesi / Cinsiyeti / Öğrenim Durumu / Doğum Tarihi / Mesleği / Medeni Hali / Askerlik Durumu / Terhis Tarihi / Tecil Süresi / Ehliyet Sınıfı / Pasaport Numarası / Ücreti / Döviz Türü / Ödeme Tipi-Birimi / Hesaplama Şekli / Yetki Kodu / Ödeme Şekli / Masraf Merkezi / Banka Adı / Hesap Numarası / Banka Şubesi / Banka Şube Özel Kodu / Önceki İşyerlerindeki Kümülatif Vergi Matrahı / Önceki İşyerlerindeki TTF Başlangıç Tarihi / Önceki İşyerlerindeki TTF Ay Sayısı / Önceki İşyerlerindeki Ödenen Toplam Nema / Vergi Karne Numarası / Görev Tipi / Ücretsiz İzin Günleri / Sakatlık Derecesi / Sosyal Güvenlik Numarası / TTF Personel Sicil Numarası / Sosyal Güvenlik Başlangıç Tarihi / Tabi Olunan Yasa / Kıdem Yılı / Muafiyet (TTF) / Muafiyet (Gelir Vergisi) / Muafiyet (savunma Sanayi Fonu) / Muafiyet (özel Vergi İndirimi)

/ Devreden Yuvarlama Farkı Sıfırlaması / Kümülatif Matrah
Aktarımı / Eski Hükümlü / T.C.Kimlik No / Seri No / Cüzdan No / Baba Adı / Ana Adı / Doğum Yeri / Kan Grubu / Uyruğu / Dini / il
/ İlçe / Mahalle-Köy / Cilt / Aile Sıra No / Sıra (kütük) / Verildiği Yer / Veriliş Sebebi / kayıt No / Veriliş Tarihi / Önceki Soyadı / Maaş-Derece / Maaş-Kademe / Emekli Sandığı-Derece / Emekli Sandığı-Kademe / Kadro-Derece / Kadro-Kademe / Görev Sınıfı
/ Hizmet Sınıfı / KPDS Tarihi
1Erişim BilgileriTip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı …) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)
2Sağlık BilgileriTip (vizite, rapor, kontrol, teşhis…) / İşlem Tarihi / Açıklama / Onay / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi / Ücretli İzin / Ücretsiz İzin
3Eğitim BilgileriEğitim Kodu / Eğitim Adı / Katılım / Eğitim Katılım Durumu / Sınav Katılım Durumu / Not / Sonuç / Açıklama
4Nitelik BilgileriKodu / Açıklaması / Tipi / Değer (1-10) / Notlar
5Öğrenim DurumlarıBitirdiği Okul / Kodu / Açıklama / Tipi / Derecesi / Bitirme Tarihi
6Yabancı Dil DurumuKodu / Adı / Okuma / Yazma /Konuşma
7Özel DurumlarÖzel Durum Tipi (Seyahat Edebilir :1, Vardiyalı Çalışabilir :2, Esnek Saatlerde Çalışabilir :3…)
8Aile BireyleriAdı / Soyadı / Yakınlığı / Cinsiyeti / Baklakla Yükümlü
9Eski İşyerleriİşyeri / Giriş Tarihi / Çıkış Tarihi / Sosyal Güvenlik / Sosyal Güvenlik Numarası / Çıkış Nedeni / Adres / Şehir / Ücret Tutarı /
Döviz Türü / Ödeme Tipi / Hesaplama Şekli / Onay Bilgisi / Değerlendirme


Yukarıda yer alan verilere göre oluşturulacak excel şablonunun formatı sabittir, değiştirilemez.

TİPLERE GÖRE ALAN DETAYLARI

Tip = 0 Sicil Master Bilgileri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BSicil NumarasıString10X
CAdıString20
DSoyadıString20
EKurumNumber3X
FBölümNumber3X
GİşyeriNumber3X
Hİkinci AdıString20
IÜnvanıString40
JAkademik ÜnvanıString10
KBordro KoduString10
LGiriş TarihiDate
MSosyal Güvenlik Statüsü: Normal: Emekli: Çırak: Stajyer: Yabancı: Emekli Sandığı çaılşan: Emekli Sandığı emekli: Bağkur çalışan: Bağkur emekli: 657 Sayılı kanuna tabi


NumberX
NGöreviString
ODerecesiString
PCinsiyeti 0 : Boş: Erkek: Kadın
Number
QÖğrenim Durumu 0 : Boş: İlköğretim: Lise: Meslek Yüksek Okulu 4 : Üniversite: Lisans: Doktora

Number


3
RDoğum TarihiDate
SMesleğiString40
TMedeniHali
0 : Boş: Evli: Bekar: Boşanmış: Dul


Number
UAskerlik Durumu: Boş: Tecilli: Terhis: Muaf
Number
VTerhis TarihiDate
WTecil SüresiString40
XEhliyet Sınıfı 0 : BoşYokA1A2B CDEH

Number
YPasaport NumarasıString16
ZÜcreti (657’ye dahil olmayanlar için)Number12
AADöviz TürüNumber
ABÖdeme Tipi-Birimi 1 : Ay: Gün: Saat
Number
ACHesaplama Şekli 1 : Net
2 : Brüt
Number
ADYetki KoduString10
AEÖdeme Şekli 1 : Nakit: Çek: BankaNumber
AFMasraf MerkeziString16
AGBanka AdıString20
AHHesap NumarasıString20
AIBanka ŞubesiString20
AJBanka Şube Özel KoduString10
AKÖnceki işyerlerindeki Kümülatif Vergi MatrahıNumber12
ALÖnceki işyerlerindeki TTF Başlangıç TarihiDate
AMÖnceki işyerlerindeki TTF Ay SayısıNumber3
ANÖnceki işyerlerindeki Ödenen Toplam NemaNumber12
AOVergi Karne NumarasıString20
APGörev Tipi 0 : Diğerleri: İşveren Vekili: Diğer İdari Görevle 3 : Güvenlik GörevlileriNumber
AQÜcretsiz İzin GünleriNumber4
ARSakatlık Derecesi 0 : Yok: 1. Derece: 2. Derece: 3. Derece

Number
ASSosyal Güvenlik NumarasıString16
ATTTF Personel Sicil NumarasıString20
AUSosyal Güvenlik Başlangıç TarihiDate
AVTabi Olunan Yasa 0 : iş Kanunu
Number
1 : Deniz iş Yasası 2 : Basın iş Yasası
AWKıdem YılıNumber2
AXMuafiyet (TTF) 1 : Evet
2 : Hayır
Number
AYMuafiyet (Gelir Vergisi) 1 : Evet
2 : Hayır
Number
AZMuafiyet (Savunma Sanayi Fonu) 1 : Evet
2 : Hayır
Number
BAMuafiyet (Özel Vergi İndirimi) 1 : Evet
2 : Hayır
Number
BBDevreden Yuvarlama Farkı SıfırlamasıNumber
BCKümülatif Matrah Aktarımı 1 : Evet
2 : Hayır
Number
BDEski Hükümlü 1 : Evet
2 : Hayır
Number
BET.C.Kimlik NoString20
BFSeri NoString10
BGCüzdan NoString10
BHBaba AdıString20
BIAna AdıString20
BJDoğum YeriString20
BKKan Grubu 0 : Boş
1 : 0 Rh+
2 : 0 Rh-: ARh+: ARh-: BRh+: BRh-: ABRh+: ABRh-
Number
BLUyruğuString16
BMDiniString10
BNİlString15
BOİlçeString15
BPMahalle-KöyString15
BQCiltString10
BRAile Sıra NoString10
BSSıra (kütük)String10
BTVerildiği YerString15
BUVeriliş SebebiString15
BVKayıt NoString10
BWVeriliş TarihiDate
BXÖnceki SoyadıString20
BYMaaş-Derece 1 : 1. Derece
2 : 2. derece
… max.15. Derece
Number
BZMaaş-Kademe 1 : 1. KademeNumber
2 : 2. Kademe
… max. 15. Kademe
CAEmekli Sandığı-Derece: 1. Derece: 2. derece
… max.15. Derece
Number
CBEmekli Sandığı-Kademe 1 : 1. Kademe
2 : 2. Kademe
… max. 15. Kademe
Number
CCKadro-Derece: 1. Derece: 2. derece
… max.15. Derece
Number
CDKadro-Kademe 1 : 1. Kademe
2 : 2. Kademe
… max. 15. Kademe
Number
CEGörev SınıfıNumber
CFHizmet SınıfıNumber
CGKPDS TarihiDate


Tip = 1 Erişim Bilgileri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BTip: Adres: Telefon: Ceptelefonu: Çağrı cihazı: Fax …..

Number


3
CTanımString20
DAçıklama (1)String60
EAçıklama (2)String60Tip =2 Sağlık Bilgileri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BTip: Vizite: Rapor: Kontrol: Teşhis ….

Number


3


X
Cİşlem TarihiDate
DAçıklamaString256
EOnay: Onaylanmadı: OnaylandıNumber
FBaşlangıç TarihiDate
GBitiş tarihiDate
HÜcretli İzinNumber2
IÜcretsiz İzinNumber2


Tip =3 Eğitim Bilgileri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BEğitim KoduString10X
CEğitim AdıString30X
DKatılım: Eğitim: Sınav: Eğitim+ SınavNumber
EEğitim Katılım Durumu
0 : Boş: Katıldı: Katılmadı
Number
FSınav Katılım Durumu 0 : Boş: Katıldı: KatılmadıNumber
GNot (0-100)Number3
HSonuç 0
1
2
Number
IAçıklamaString80


Tip = 4 Nitelik Bilgileri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BKoduString16X
CAçıklamasıString40X
DTipi: Boş: Bilgi: Beceri: Deneyim ….

Number


3
X
EDeğerNumber2
FNotlarString256


Tip = 5 Öğrenim Durumları

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BBitirdiği OkulString256
CKoduString16X
DAçıklamaString40X
ETipi: Boş: İlköğretim: Lise: Meslek Yüksek Okulu 4 : Üniversite: Yüksek Lisans: Doktora ….

Number


3


X
FDerecesi 1 : OrtaNumber
: İyi: Çok iyi
GBitirme TarihiDate


Tip = 6 Yabancı Dil Durumu

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BKoduString16X
CAdıString40X
DOkuma 0 : Yok
3 : Az
5 : Orta
7 : İyi
9 : Çok İyi
Number
EYazma Okuma 0 : Yok
3 : Az
5 : Orta
7 : İyi
9 : Çok İyi
Number
FKonuşma Okuma
0 : Yok
3 : Az
5 : Orta
7 : İyi
9 : Çok İyi
NumberTip = 7 Özel Durumlar

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BÖzel Durum Tipi: Seyahat Edebilir: Vardiyalı Çalışabilir: Esnek Saatlerde Çalışabilir …
Number

X


Tip = 8 Aile Bireyleri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BAdıString20X
CSoyadıString20
DYakınlığı 1 : Eş: Çocuk: Anne
4 : Baba ….
Number3X
ECinsiyeti 0 : Boş: Erkek: KadınNumber
FBakmakla Yükümlü 0 : Hayır
1 : Evet
Number


Tip = 9 Eski İşyerleri

Excel
Kolonu
Alan AdıVeri GirişiUzunlukGirilmesi
Zorunlu
BİşyeriString40X
CGiriş TarihiDate
DÇıkış TarihiDate
ESosyal Güvenlik Kuruluşu 1 : SSK
2 : Emekli Sandığı 3 : Bağ-Kur
4 : Diğer
Number
FSosyal Güvenlik NumarasıString20
GÇıkış NedeniString40
HAdresString40
IAdresString40
JŞehirString40
KÜcret TutarıNumber12
LDöviz TürüNumber
MÖdeme Tipi 1 : Ay: Gün: Saat

Number
NHesaplama Şekli 1 : Net
2 : Brüt
Number
OOnay Bilgisi 0 : Boş: Onaylanmadı: Onaylandı
Number
PDeğerlendirmeString40

Hazırlanan Excel tablosunun programda içeri alınması:

Hazırlanan excel tablosu, Excel’den veri aktarımı penceresine seçilerek veri aktarımı başlatılır.Excel’den Veri Aktarımı Filtreleri

Aktarım-Excelden Puantaj Bilgileri Aktarımı

Excel’den puantaj veri aktarımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Excel’den Veri Aktarımı sık aralıklarla gerçekleştirilen ve kişiden kişiye değişen puantaj verilerinin toplu ve hızlı biçimde programa aktarılmasında kullanılır.

Excel’den veri aktarımı yapılabilmesi için “Excel’e Veri Aktarımı” çalıştırılmalı ve aşağıdaki işlem adımları gerçekleştirilmelidir:

 • Excel’e Veri Aktarımı için Araçlar/İşlemler altından Excel’e veri aktarımı seçeneği aktarım Şekli “Puantaj Bilgi Aktarımı” olarak seçilir ve bir dosya ismi belirtilerek firma bazında boş puantaj bilgilerinin bir Excel tablosuna boş/format aktarılması sağlanır.
 • Excel’e aktarılan bilgiler aşağıdaki format gibi olacaktır.
Excel tablosunu n son satır numarasıSicil Numaras ıAdSoyadFirmaMesaiEk MesaiSosyal YardımEk ÖdemeEk Kesinti
Referans
satırı
XYZTVXYZTVXYZTVXYZTVXYZTVXYZTVXYZTVXYZTVXYZTV


Yukarıdaki formata göre ilk satır açıklama ikinci satır ise referans satırı olacaktır. Üçüncü satırdan itibaren de siciller listelenecektir.

Referans satırında bulunan referans numaraları beş haneden oluşmaktadır.

X    0 veya 9 değerini alabilir. Değerin 9 olması sicil veya firma bilgilerini 0 olması ise mesai veya hak bilgilerini ifade etmektedir.

Y    1 ile 5 arasında bir değer alabilir

( X=0 ) için 1    Mesai Bilgileri ( X=9 ) için 1     Firma Bilgileri

Ek Mesai Bilgileri

Sosyal Yardımlar

Ek Ödemeler

Ek Kesintiler


ZT    01 ile 99 arasında bir değer olabilir ve mesai veya hakların kayıt numarasını ifade etmektedir.

V      1 ile 4 arasında bir değer alabilir.

(XY=00)için1Sicil No(XY=91) için1Firma No
(X=0)için2Gün(X=9)için2Ad
(X=0)için3Saat(X=9)için3Soyad
4Tutar bilgisinin girişinin yapılacağını ifade etmektedir.
 • Excel’e aktarılan dosyada, 2. maddedeki bilgiler ışığında bilgi girişi yapıldıktan sonra “Excel’den Veri Aktarımı” aracılığı ile ilgili dosya programa aktarılır.
 • Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra tutarların hesaplara katılabilmesi için dönem bilgileri güncellenmelidir.

Aktarım – MyLogo’dan Kanun Parametreleri Aktarımı

MyLogo’dan kanun parametrelerinin aktarımı hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Kanun parametrelerindeki veriler ve döviz kurları mylogo.com.tr’ye üye olan kullanıcılar tarafından portalden programa aktarılabilmektedir. Aktarımın kullanılabilmesi için yapılması gereken işlemler şunlardır;

BordroPlusSys.exe çalıştırılarak “Web hizmetleri hesap ayarları” ve “Web servis bağlantıları” bilgileri kaydedilmelidir.

Web Hizmetleri Hesap Ayarları:

Web hizmetleri hesap ayarları bölümüne, mylogo.com.tr’de tanımlanmış olan hesap kodu ve, ve portal adresi bilgileri kaydedilir.

Web Servis Bağlantıları:

Mylogo.com.tr’yi kullanmak için portalde açılmış olan kullanıcı adı ve şifresi bilgileri, Web Servis bağlantılarında tanımlanır.Kullanıcı Detayları:

Dosya / Kullanıcılar / Kullanıcı detayları bölümünden kullanıcı için tanımlanmış olan mylogo.com.tr servis bağlantısı, web servisi alanından seçilir.Yukarıdaki ayarların yapılmasından sonra BordroPlus.exe çalıştırılarak kanun parametreleri ve döviz kurları, mylogo.com.tr’den Bordro Plus programına aktarılabilir.


Portalden aktarılacak Kanun Parametreleri şunlardır;

 • Gelir Vergisi parametreleri
 • SGK Parametreleri
 • DiğerDöviz Kurları:

Dosya/Günlük Döviz kurları şeklinde indirilir. Belirlenecek başlangıç ve bitiş tarihlerine göre ilgili tarihler arasında kur aktarımı yapılabilir.