Logo Bordro Maaş Hesaplatma

Logo Bordro Maaş Hesaplaması için;

Bordro da gerekli ayarların yapılması gerekmektedir.

* Kanun parametrelerinin indirilmesi veya güncel parametrelerin indirildiğinden emin olunması

* Puantaj öndeğer tablosunda puantaj hesaplama değerlerinin girilmesi gerekmektedir.

* İlgili maaş hesaplanacak ayın tarih kısmından seçilmesi gerekmektedir.

Destek için iletişime geçebilirsiniz.