Logo’da Gerçek Stok, Fiili stok ve Sevkedilebilir stok arasındaki fark nedir?

Logo ticari yazılım ürünlerinde malzemeler ekranında gerçek stok, fiili stok ve sevkedilebilir stok kolonları bulunmaktadır. Kullanıcılar tarafından karıştırılabilen bu  kavramların ne anlama geldiğini bu yazımızda sizlerle paylaşma istiyoruz.

Fiili Stok: İşletmede fiziki olarak bulunan, elle tutulabilir ürünlerin miktarıdır. Depoyu bugün saydığınızda ulaşmanız gereken rakamı gösterir. Bu alan, depoya girmiş ve çıkmış olan hareketlerin toplamından oluşur, ancak depodan henüz çıkmamış rezerve konumundaki siparişleri dikkate almaz. Fiili stok toplam rakamına konsinye olarka çıkışlar ya da konsinye iade olarak girişler de dahildir.

Gerçek Stok : Fiili stok rakamına ilave olarak rezerve olarak tutulan müşterilerden alınmış satış siparişlerini de dikkate alır. Sözgelimi depomuzda 100 adet ürün bulunuyor ve 20 adet de henüz sevkedilmemiş rezerve satış siparişi varsa gerçek stok 100-20=80 olacaktır. Gerçek stok toplamına konsinye çıkışlar ve konsinye iade girişleri dahil değildir.

Sevkedilebilir stok: Depoda fiziki olarak bulunan toplam ürün miktarından rezerve konumundaki satış siparişleri düşülür ayrıca konsinye hareketleri de sevkedilebilir stok toplamına dahildir.

Yukarıdaki tanımları kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Fiili Stok= Eldeki Stok

Sevkedilebilir= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler

Gerçek Stok= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler + Konsinye Çıkış – Konsinye İade

Ambar seviye kontrolleri yukarıdaki tanımlara göre değiştirilebilmektedir. Eğer rezervasyonları dikkate almadan elinizde anlık olarak ne kadar ürün varsa rezervasyonları dikkate almadan işlem yapmak istiyorsanız,

a. Malzeme yönetim parametrelerinde “Stok seviye kontrolleri” ,Fiili stok üzerinden  yapılsın, şeklinde değiştirilmelidir.

b. Satış Dağıtım parametrelerinde “Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü”, evet olarak değiştirilmelidir. (Rezerve sistemini kullanacaksak siparişlerdeki rezervasyonun da negatif seviyeye dahil olması gerekir.)

Elinizdeki malların bir kısmı ya da tamamı satış siparişleri sebebiyle önceden müşteriye ayrılmış (Rezerve edilmiş) iseve yeni çıkışlarda bunu dikkate almak istiyorsanız;

a. Malzeme yönetim parametrelerinde Stok seviye kontrolleri “Gerçek Stok + Konsinye çıkışlar” şeklinde değiştirilmelidir.

b. Satış Dağıtım parametrelerinde Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü, evet olarak değiştirilmelidir.

Konu ile ilgili soru ve talepleriniz için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.