Tahsilat Performansınızı Notti ile Artırın

ÖNCE SATIŞ

Satış bir şirketin en önemli departmanıdır. Geliri olmayan ya da giderleri oranında satışları artmayan bir şirketin ayakta kalması mümkün değildir. Buna paralel şirket yöneticilerinin de ilk odak noktası satıştır, satılacak ürün ve hizmetler, satış ekibi, satış prensipleri, fiyatlar, vadeler, hedef kitle özenle seçilir ve buna uygun süreçler izlenir.

SATIŞ MI TAHSİLAT MI?

Tahsil edilememiş bir satış tüm maliyetleriyle sizin için bir zarardır. Satış ve tahsilat birbirinden ayrılamaz ve önem dereceleri de aynı olmalıdır. Genelde satış pazarlamaya verilen kıymet aynı ölçüde olmadığından bu kısımda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Satışların tahsilata çevrilme oranı, tahsilatlarda gecikme ortalamaları, vade farkları sürekli olan takip edilmeli ve raporlanmalıdır.

GEÇ TAHSİLAT SİZE NEDEN ZARAR VERİR?

Satış anında belirlenen vade bir strateji kapsamında yürümektedir, eğer bir satış faturasına 30 gün vade biçtiyseniz bunun sizin için bir anlamı vardır, fiyatlama, tedarikçilerle yapılan vade anlaşmaları, yeni satın alımlar ve nakit akış dengesi buna göre kurulmuştur. Tahsilatlardaki her bir gecikme bu düzeni bozar. Bunun yanında özellikle enflasyonist ortamlarda geç tahsil edilen her gün sizin için para kaybı demektir.

VADE FARKI SİZİ ZARARA UĞRATABİLİR.

Olayı bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir müşterimize düzenlenen 100 TL lik faturanın ürün maliyeti 75 TL olsun yani %25 kâr ile bu satışımızı yaptığımızı düşünelim. Ürün karlılığı ürün alış ve satış arasındaki farktır ancak o ürünü satmak için katlandığınız operasyonel maliyetler de vardır, satış ve pazarlama giderleri , muhasebe, yönetim ofis kirası gibi genel yönetim giderlerinin de satışta bir maliyet oranı vardır. İlgili satışta bunun payının %20 olduğunu olduğunu varsayalım. Yani aslında sizi ürünü 75 TL maliyetle değil 75 TL + %20 (gider payı)= 90 TL maliyetle satıyorsunuz demektir, o faturadaki vergi öncesi kârınız 10 TL yani %10 demektir. Şimdi bu satış için belirlediğimiz 30 gün vadenin 6 ay geciktirildiğini varsayalım. aylık %2 enflasyon-vade farkı payını eklersek %12 vade farkı zararınız bulunmaktadır. Belki de kar ettiğiniz varsayılarak vergisiniz ödediğiniz faturadan reelde -%2 zarara geçtiniz bile. İşte geç tahsilat sonucu oluşan vade farkı bu şekilde sizi zarara uğratabilir.

TAHSİLAT BİRİMİNİZ OLSUN VE SÜREKLİ HATIRLATIN

Müşterilere hatırlatılmasına gerek kalmadan tahsilatların tıkır tıkır gününde yapıldığını söylemek mümkün değildir. Vadeli çek uygulamasının yaratıcısı ülkemizde bu konu daha da sorunlu bir haldedir. Dolayısıyla tahsilatlarla ilgili mümkünse bir birim oluşturulması gereklidir. Müşteri bakiyelerinin, ödenmemiş faturaların, vade farklarının izlenmesinden sorumlu bu birim, günlük ya da haftalık olarak müşterilerin ödeme departmanlarıyla iletişime geçip tahsilat talebinde bulunmalıdır. Bu iş düzenli ve etkili bir şekilde yapıldığında tahsilat oranları ciddi oranda artacak, tam tersinde ise ciddi zararlara uğrayabilirsiniz.

NOTTİ İLE TAHSİLATLARI OTOMATİK OLARAK HATIRLATIN

Notti, tahsilat biriminin iş yükünü çok büyük ölçüde azaltır. Tahsilat operasyonunun çok büyük kısmı ödenmemiş faturaların listelenmesi ve bunların müşteriye iletilmesinden oluşur. Sizin belirlediğiniz zamanlarda ödenmemiş faturaları ve vade farklarını listeler ve her bir müşterinize ayrı ayrı e-posta ya da sms bildirimi gönderir. Bu şekilde bir kişinin manuel olarak bir günde hazırlayabileceği gönderimler saniyeler içerisinde müşterilere ulaşır.

VADE FARKLARINI BİLDİRİN

Notti, muhasebe sisteminizden elde edilecek bilgilerle vade farkı hesaplamalarını da yapabildiğinden Müşterilerinize geciken her bir faturadan ne kadarlık zarara uğradığınızı bildiren gönderimler de yapabilirsiniz. Aylık vade farkı oranı belirlenmesi yeterlidir.

KENDİNİZE DE BİLDİRİM GÖNDERİN.

Tahsilatların müşterilere gönderimi dışında şirket içinde sorumlu yönetici ve satış elemanlarına da ayrıca tahsilatlar ilgili raporları Notti otomatik olarak gönderir.

TAHSİLATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Notti kullanan şirketlerde tahsilat oranlarında %40’a varan artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz. İş gücündeki tasarruf bir yana, nakit girdi miktarındaki artış sayesinde yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alırsınız.

Notti linkinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.