Logo Bordro Plus İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan) GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI  (SERİ NO: 294) 26 Ekim 2016 Saat 12:37 itibariyle yayınlanmış aynı akşam TBMM Genel kurulunda kabul edilmiştir.

Taslağın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

Bu tebliğe göre 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi sağlanmalıdır. Ekim ayı ücretlerinin hesaplanması esnasında uygulanması gereken bu değişikliklerle ilgili zaman kısıtımız mevcuttur.

Bordro Plus ürünümüzde çözüm yöntemi için lütfen tıklayınız .